Strona główna / Słownik / Zogniskowany wywiad grupowy

Zogniskowany wywiad grupowy

  • 27 grudnia 2022

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI/Grupa Fokusowa)

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI/Grupa Fokusowa) – to metoda badawcza stosowana w projektowaniu interfejsu użytkownika (UX), w której projektant lub badacz przeprowadza rozmowy z grupą użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania i sposób korzystania z produktu lub usługi.

Zogniskowany wywiad grupowy składa się z kilku etapów. Na początek projektant lub badacz zbiera grupę użytkowników, którzy są reprezentatywni dla całej populacji użytkowników produktu lub usługi. Następnie przeprowadza rozmowę z grupą, podczas której zadaje pytania dotyczące ich doświadczeń związanych z produktem lub usługą i notuje ich odpowiedzi.

Zogniskowany wywiad grupowy jest użytecznym narzędziem w projektowaniu UX, ponieważ pozwala zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników oraz zidentyfikować problemy związane z korzystaniem z produktu lub usługi. Wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego są następnie wykorzystywane do poprawy projektu UX i dostosowania go do potrzeb użytkowników.

Jedną z głównych zalet zogniskowanego wywiadu grupowego jest to, że pozwala na pozyskanie szerokiej perspektywy od różnych użytkowników, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Zogniskowany wywiad grupowy także pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki grupy i interakcji pomiędzy użytkownikami, co może być użyteczne w projektowaniu UX. Wady zogniskowanego wywiadu grupowego to konieczność zgromadzenia odpowiedniej grupy użytkowników oraz konieczność przeprowadzenia rozmów przez moderatora, co może wpłynąć na wyniki badania.

Wywiad grupowy – dlaczego warto?

Wywiad grupowy, będący częścią procesu zogniskowanego wywiadu grupowego, oferuje szereg korzyści dla projektantów i badaczy. Przede wszystkim, umożliwia głębokie zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników, co jest kluczowe dla tworzenia produktów i usług, które będą spełniać ich oczekiwania.

Dodatkowo, wywiad grupowy pozwala na identyfikację problemów, które mogłyby zostać przeoczone w innych formach badania. Dzięki dynamicznym dyskusjom i wymianie opinii pomiędzy uczestnikami, możliwe jest wydobycie cennych informacji, które mogą być kluczowe dla sukcesu projektu.

Jednakże, warto również zwrócić uwagę na pewne wyzwania związane z przeprowadzaniem wywiadów grupowych, w tym konieczność dobrania odpowiedniej grupy respondentów oraz umiejętność moderowania dyskusji w sposób, który pozwoli na zachowanie obiektywizmu i unikanie wpływu moderatora na wyniki badania.

Mimo tych wyzwań, wywiad grupowy pozostaje nieocenionym narzędziem w arsenale badaczy UX, oferując głęboki wgląd w potrzeby i oczekiwania użytkowników, a także umożliwiając identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy.

Spis treści

    Darmowy raport z badań UX