Strona główna / Słownik / Miary użyteczności

Miary użyteczności

  • 22 grudnia 2022

Miary użyteczności –  interfejsu użytkownika (ang. usability metrics) to wskaźniki służące do oceny jakości interfejsu użytkownika i stopnia jego przyjazności dla odbiorców. Miary te są stosowane w procesie projektowania i testowania interfejsów, aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z produktu lub usługi oraz jakie trudności mogą im sprawiać.

Miary użyteczności interfejsu użytkownika mogą obejmować różne parametry, takie jak:

  • Czas potrzebny na wykonanie zadania: mierzy, ile czasu zajmuje użytkownikowi wykonanie konkretnego zadania za pomocą interfejsu.
  • Liczba błędów: mierzy, ile błędów popełnia użytkownik podczas wykonywania zadania.
  • Stopień zadowolenia: mierzy, jak użytkownik ocenia swoje doświadczenie z korzystaniem z interfejsu.
  • Liczba użytkowników, którzy zrezygnowali z wykonania zadania: mierzy, ile użytkowników zrezygnowało z wykonania zadania z powodu trudności związanych z interfejsem.
  • Liczba kliknięć: mierzy, ile razy użytkownik musi kliknąć, aby wykonać zadanie.

Miary użyteczności interfejsu użytkownika są ważnym narzędziem w procesie projektowania UX, ponieważ pozwalają na ocenę jakości interfejsu i wskazanie obszarów do ulepszenia. Ważne, aby wybierać odpowiednie miary i stosować je w odpowiedni sposób, aby uzyskać rzetelne i miarodajne wyniki.

    Darmowy raport z badań UX