Strona główna / Słownik / CICD

CICD

  • 5 stycznia 2023

CICD (Continuous Integration, Continuous Deployment) to podejście do procesu wdrażania oprogramowania, które polega na ciągłym integrowaniu i wdrażaniu zmian do aplikacji. W CICD każda zmiana w kodzie źródłowym jest automatycznie integrowana, testowana i wdrażana do produkcji. Dzięki temu możliwe jest szybkie wprowadzanie zmian i ulepszeń do aplikacji, a także łatwiejsze zarządzanie nimi.

CICD wymaga wdrożenia odpowiednich narzędzi i procesów, takich jak narzędzia do kontroli wersji (np. Git), narzędzia do integracji i testowania (np. Jenkins) oraz narzędzia do zarządzania wdrożeniami (np. Ansible).

    Darmowy raport z badań UX