Strona główna / Słownik / Content Gap

Content Gap

  • 27 czerwca 2024

Content gap to pojęcie określające różnicę między informacjami dostępnymi na stronie internetowej a tymi, których szukają użytkownicy. Kiedy treści na stronie nie odpowiadają na pytania i potrzeby użytkowników, strona traci potencjalny ruch, a jej pozycja w wynikach wyszukiwania może być niższa. W efekcie, strony, które są dobrze zoptymalizowane i odpowiednio opisują dane zagadnienie, mogą znacząco poprawić swoje wyniki SEO.

Analiza content gap

Aby zidentyfikować content gap, specjaliści SEO przeprowadzają analizę słów kluczowych i analizę konkurencji. Wykorzystuje się do tego szereg narzędzi analitycznych takich jak Google Search Console, Ahrefs czy Senuto. Pozwalają one na znalezienie tematów i pytań, które są popularne wśród użytkowników, a nie są jeszcze dostatecznie omówione na danej stronie. Sprawdza się również strony konkurencji i porównuje się treści oraz tematykę poruszaną na stronie, aby znaleźć obszary do poprawy oraz działające u innych rozwiązania.
Dodatkowo można się wesprzeć badaniami grupy docelowej — w formie ankiet oraz wywiadów. Można też przeanalizować, co ludzie piszą o danej stronie oraz o konkurencji na fanpage’ach na Facebooku czy w opiniach na stronie internetowej, i na tej podstawie spróbować wyciągnąć wnioski nt. oczekiwań użytkowników.

Uzupełnianie content gap

Kolejnym krokiem jest planowanie tworzenia i optymalizacji treści. Nie zawsze konieczne jest tworzenie materiałów od nowa, niekiedy wystarczy zastosowanie recyklingu treści, czy poprawa linkowania wewnętrznego, nasycenia odpowiednimi słowami kluczowymi, zaktualizowanie danych w tekście. W przypadku nowych treści zwykle konieczne jest stworzenie lub modyfikacja cykli contentowych, czyli tematycznych serii np. wpisów blogowych. Następnie na ich podstawie tworzy się content, który wypełni przeanalizowaną wcześniej lukę.

Podsumowanie

Zidentyfikowanie i wypełnienie content gap jest ważne dla poprawy widoczności strony internetowej i satysfakcji użytkowników. Proces ten opiera się na analizie słów kluczowych i konkurencji, co umożliwia identyfikację i wypełnienie brakujących treści. Stworzenie wartościowych materiałów i optymalizacja istniejących treści zwiększają autorytet strony oraz jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Regularne aktualizacje i dopasowanie treści do potrzeb odbiorców stanowią fundament skutecznej strategii contentowej, przyczyniając się do wzrostu ruchu i budowania relacji z użytkownikami.

Spis treści

    Darmowy raport z badań UX