Strona główna / Słownik / Indywidualny wywiad pogłębiony

Indywidualny wywiad pogłębiony

  • 21 grudnia 2022

Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual Depth Interview, IDI) to rodzaj badania UX, który polega na przeprowadzeniu indywidualnych, wywiadów z użytkownikami w celu zgłębienia ich potrzeb, oczekiwań i doświadczeń związanych z użytkowaniem danego produktu lub usługi. Indywidualny wywiad pogłębiony jest szczególnie przydatny, gdy chce się poznać głębokie motywacje, przekonania i emocje użytkowników, a także gdy chce się zrozumieć ich sposób myślenia i sposób, w jaki doświadczają danego produktu lub usługi.

Indywidualny wywiad pogłębiony różni się od innych rodzajów badań UX tym, że jest bardziej szczegółowy i pogłębiony. Podczas takiego wywiadu badacz skupia się na jednym użytkowniku i przeprowadza z nim dłuższy, bardziej osobisty rozmowę, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby i doświadczenia. Indywidualny wywiad pogłębiony może być przeprowadzony zarówno w formie osobistej, jak i zdalnej, na przykład przy użyciu wideokonferencji lub telefonu.

Indywidualny wywiad pogłębiony jest bardzo przydatnym narzędziem badawczym, ponieważ pozwala zgłębić motywacje, przekonania i emocje użytkowników, a także lepiej zrozumieć ich sposób myślenia i doświadczanie produktu lub usługi. Może być stosowany jako samodzielne badanie lub jako uzupełnienie innych rodzajów badań UX, takich jak ankiety czy grupy fokusowe.

    Darmowy raport z badań UX