Strona główna / Słownik / Benchmarking

Benchmarking

  • 20 grudnia 2022

Benchmarking w UX (User Experience, czyli projektowaniu doświadczenia użytkownika) to proces porównywania interfejsu użytkownika lub strony internetowej z innymi podobnymi produktami lub usługami, aby zidentyfikować mocne i słabe strony swojego projektu. Celem benchmarkingu jest znalezienie sposobów na poprawę jakości interfejsu użytkownika poprzez zastosowanie najlepszych praktyk i rozwiązań zastosowanych przez innych producentów.

Benchmarking może obejmować różne rodzaje porównań, takie jak porównanie funkcjonalności, wyglądu, użyteczności, wydajności itp. Może być przeprowadzony zarówno na etapie projektowania, jak i po wdrożeniu produktu lub usługi.

Proces benchmarkingu obejmuje następujące etapy:

  • Wybór produktów lub usług do porównania: należy wybrać produkty lub usługi, które są podobne do swojego projektu pod względem celów, odbiorców i innych ważnych cech.
  • Przygotowanie kryteriów porównania: należy określić, jakie cechy lub funkcje będą porównywane w procesie benchmarkingu.
  • Porównanie produktów lub usług: należy przeprowadzić porównanie produktów lub usług zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami.
  • Analiza wyników: należy przeanalizować wyniki porównania i wyciągnąć wnioski dotyczące mocnych i słabych stron swojego projektu oraz sposobów na ich poprawę.

Benchmarking jest ważnym elementem UX, ponieważ pozwala zidentyfikować najlepsze praktyki i rozwiązania zastosowane przez innych producentów oraz na ich podstawie poprawić jakość swojego projektu. Pomaga również zrozumieć, jak konkurencyjny jest twój produkt lub usługa na rynku.

    Darmowy raport z badań UX