Strona główna / Słownik / Sentry

Sentry

  • 5 stycznia 2023

Sentry to oprogramowanie do monitorowania i raportowania błędów w aplikacjach internetowych. Jest to narzędzie, które pozwala na śledzenie występujących błędów i zgłoszeń awarii w aplikacjach, dzięki czemu możliwe jest szybsze ich wykrywanie i usuwanie.

Sentry zbiera informacje o błędach i awariach, takie jak opisy błędów, stosy wywołań, dane użytkownika, czy też informacje o środowisku, w którym wystąpił błąd. Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla programistów, ponieważ pozwala im na szybkie zlokalizowanie i rozwiązanie problemów w aplikacjach. Sentry jest dostępne jako narzędzie open source oraz jako usługa oferowana przez firmę Sentry.io.

    Darmowy raport z badań UX