Strona główna / Słownik / Dostępność

Dostępność

  • 20 grudnia 2022

Dostępność w UX (User Experience) to pojęcie, które odnosi się do zapewnienia, że interfejsy użytkownika (UI) oraz treści i funkcje dostępne za pośrednictwem tych interfejsów są dostępne i użyteczne dla jak największej liczby osób, niezależnie od ich możliwości fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych. Dostępność oznacza, że osoby z różnymi ograniczeniami, takimi jak np. niedowidzenie, niedosłuch czy ograniczenia ruchowe, powinny być w stanie korzystać z interfejsów i treści w taki sam sposób, jak osoby bez takich ograniczeń.

Aby zapewnić dostępność interfejsów i treści, ważne jest, aby projektować je zgodnie z zasadami dostępności (np. zgodnie z wytycznymi WCAG) i testować je z udziałem różnych grup odbiorców z różnymi ograniczeniami. Ważne jest też, aby zapewniać odpowiednie narzędzia i udogodnienia dla osób z ograniczeniami, takie jak np. ekrany powiększające, czytniki ekranu czy opcje powiększenia tekstu.

Dostępność jest ważnym elementem projektowania interfejsów i treści, ponieważ pozwala na zwiększenie liczby odbiorców i umożliwienie im korzystania z nich w taki sam sposób, jak osoby bez ograniczeń. Dostępność jest też ważna z punktu widzenia prawa i etyki, ponieważ zapewnia równe traktowanie wszystkich użytkowników.

    Darmowy raport z badań UX