Strona główna / Słownik / Framework

Framework

  • 4 stycznia 2023

Framework — to zestaw zasad, narzędzi lub struktur, które służą do opracowywania lub realizacji określonego celu, lub zadania. Może być stosowany w różnych dziedzinach, takich jak programowanie, projektowanie, nauka czy biznes.

W informatyce framework to zestaw bibliotek i narzędzi, które służą do tworzenia aplikacji komputerowych lub rozwiązywania określonych problemów. Frameworki umożliwiają programistom szybsze i łatwiejsze tworzenie aplikacji, ponieważ dostarczają im gotowych narzędzi i mechanizmów, które mogą wykorzystać w swojej pracy.

W projektowaniu framework to struktura lub model, która pomaga projektantom w opracowywaniu rozwiązań dla określonych problemów lub potrzeb. Może to być np. framework do projektowania interfejsu użytkownika, który zawiera zasady i narzędzia do tworzenia przyjaznych i spójnych interfejsów.

W biznesie framework to zestaw narzędzi i metod, które służą do rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. Może to być np. framework do planowania strategii, który zawiera kroki do opracowania i wdrożenia skutecznej strategii biznesowej.

    Darmowy raport z badań UX