Strona główna / Słownik / Mapa produktu

Mapa produktu

  • 22 grudnia 2022

Mapa produktu (Product roadmap) – Mapa produktu (ang. product map) to narzędzie służące do przedstawienia elementów składowych produktu oraz ich wzajemnych relacji. Mapa produktu jest przydatna w procesie projektowania i zarządzania produktem, ponieważ umożliwia zrozumienie, jak poszczególne elementy produktu współpracują ze sobą i jakie funkcje pełnią.

Mapa produktu może być tworzona na różne sposoby, w zależności od rodzaju produktu i celu, dla którego jest tworzona. Może być np. oparta na przepływie danych, procesach biznesowych czy hierarchii elementów składowych produktu. Mapa produktu może być tworzona ręcznie lub za pomocą specjalnych narzędzi do projektowania i zarządzania produktem.

Mapa produktu jest przydatna zarówno dla zespołu projektowego, jak i dla klientów czy użytkowników produktu. Pozwala na lepsze zrozumienie, jak działa produkt i jakie są jego możliwości, co ułatwia komunikację i podejmowanie decyzji. Może być też wykorzystywana do identyfikacji obszarów do ulepszenia czy rozwoju produktu.

Komentarze

    Darmowy raport z badań UX