Strona główna / Słownik / Blueprinting

Blueprinting

  • 4 stycznia 2023

Blueprinting to proces projektowania interfejsu użytkownika, który polega na tworzeniu szkiców lub schematów strony internetowej, lub aplikacji, zanim zostanie ona w pełni zaprojektowana i zaimplementowana. Blueprinting pozwala na zdefiniowanie struktury i layoutu strony lub aplikacji oraz na zaplanowanie poszczególnych elementów interfejsu i ich funkcjonalności.

Blueprinting może być wykonywane na różnych poziomach szczegółowości, od ogólnych szkiców po bardziej szczegółowe wireframy lub prototypy. Może być również wykonywany przy użyciu różnych narzędzi, takich jak papier i ołówek, specjalne oprogramowanie do projektowania lub narzędzia do tworzenia wireframów.

Blueprinting jest ważnym etapem procesu projektowania interfejsu użytkownika, ponieważ pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie struktury i funkcjonalności strony lub aplikacji, zanim zostaną one zaprojektowane i zaimplementowane. Pozwala to na uniknięcie błędów i zmian w późniejszych etapach projektu oraz na szybsze i łatwiejsze tworzenie aplikacji.

    Darmowy raport z badań UX