Strona główna / Słownik / User Experience

User Experience

  • 27 grudnia 2022

User Experience (Doświadczenia użytkownika) – to całościowe doświadczenie użytkownika związane z korzystaniem z produktu lub usługi, w tym z interfejsem użytkownika, funkcjonalnością, nawigacją, dostępnością, użytecznością, estetyką i emocjonalnym aspektem. User experience obejmuje wszystko, co użytkownicy robią z produktem lub usługą, od pierwszego kontaktu do jego zakończenia.

Projektowanie dobrego user experience jest ważne, ponieważ ma wpływ na to, jak użytkownicy postrzegają produkt lub usługę i czy chcą z niego korzystać. Dobre user experience zwiększa zaangażowanie użytkowników, zwiększa lojalność wobec marki i może przyczynić się do wzrostu przychodów. Projektowanie user experience wymaga zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz dostosowania produktu lub usługi do ich wymagań i preferencji.

    Darmowy raport z badań UX