Strona główna / Słownik / Beta testing

Beta testing

  • 20 grudnia 2022

Beta testing to rodzaj testów, które polegają na udostępnieniu produktu lub usługi ograniczonej liczbie użytkowników (tzw. „beta testerów”) w celu zbierania informacji zwrotnych i sprawdzenia poprawności działania. Beta testing jest często stosowany w fazie rozwoju produktu lub usługi, kiedy jest on już w zaawansowanym stadium, ale jeszcze nie jest gotowy do oficjalnej premiery.

Celem beta testingu jest zbieranie informacji o potencjalnych problemach związanych z użytecznością i dostępnością produktu lub usługi oraz sprawdzenie, czy spełnia ono oczekiwania i potrzeby użytkowników. Beta testing pozwala również na zdobycie opinii i sugestii od użytkowników, które mogą być wykorzystane do poprawy produktu lub usługi przed oficjalną premierą.

Beta testing jest często stosowany w różnych branżach, takich jak technologia, media, gry komputerowe czy usługi internetowe. Może być przeprowadzany zarówno wewnątrz firmy, jak i z zewnętrznymi użytkownikami, w zależności od celów i potrzeb projektu.

    Darmowy raport z badań UX