Strona główna / Słownik / Inkluzywny design

Inkluzywny design

  • 21 grudnia 2022

Inkluzywny design (Inclusive Design) – Design inkluzywny to podejście projektowe, które koncentruje się na tworzeniu produktów, usług i rozwiązań, które są dostępne i przyjazne dla różnych grup użytkowników, w tym osób z różnymi ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi. Celem designu inkluzywnego jest zapewnienie równego dostępu do produktów i usług dla wszystkich ludzi, bez względu na ich indywidualne potrzeby i ograniczenia.

Design inkluzywny opiera się na założeniu, że wszyscy ludzie są równi i powinni mieć równy dostęp do produktów i usług, dlatego projektanci stosujący tę metodę starają się zaprojektować rozwiązania, które będą dostępne dla jak największej liczby użytkowników. W tym celu projektanci stosują różne techniki i narzędzia, takie jak prototypowanie i testowanie z udziałem różnych grup użytkowników, aby upewnić się, że projektowane rozwiązania są dostępne i przyjazne dla wszystkich.

Design inkluzywny jest ważny, ponieważ pozwala na tworzenie produktów i usług, które są dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych grup użytkowników. Dzięki temu można zapewnić równe szanse dostępu do produktów i usług dla wszystkich ludzi, co przyczynia się do tworzenia bardziej inkluzywnych i sprawiedliwych społeczeństw.

    Darmowy raport z badań UX