Strona główna / Słownik / Co-creation

Co-creation

  • 28 marca 2023

Co-creation (współtworzenie) to proces, w którym firma i jej klienci, partnerzy biznesowi lub inni interesariusze wspólnie tworzą nowe produkty, usługi lub rozwiązania biznesowe. Co-creation polega na aktywnym zaangażowaniu użytkowników lub interesariuszy w proces projektowania, rozwijania i dostarczania produktów lub usług, co pozwala firmie na dostosowanie się do potrzeb i wymagań swoich klientów oraz na budowanie trwałych relacji z nimi.

Współtworzenie może przybierać różne formy, takie jak badania rynku, testowanie prototypów, warsztaty kreatywne, konkursy lub interaktywne platformy online, które pozwalają użytkownikom na dzielenie się swoimi pomysłami i opiniami na temat produktów i usług. Co-creation jest coraz częściej stosowane przez firmy jako sposób na zwiększenie zaangażowania klientów, poprawę jakości produktów i usług oraz na budowanie silnej marki i reputacji w branży.

    Darmowy raport z badań UX