Strona główna / Słownik / Cognitive load

Cognitive load

  • 20 grudnia 2022

Cognitive load (obciążenie poznawcze) to pojęcie z zakresu psychologii poznawczej, które odnosi się do ilości pracy, jaką musi wykonać mózg podczas wykonywania zadania. Cognitive load może być wysokie lub niskie w zależności od rodzaju zadania oraz od poziomu trudności.

Cognitive load może być podzielone na trzy podstawowe rodzaje:

  • Intrinsic cognitive load — odnosi się do naturalnej trudności zadania, która wynika z samej treści zadania.
  • Extraneous cognitive load — odnosi się do dodatkowego obciążenia poznawczego spowodowanego przez niepotrzebne elementy lub nieodpowiedni sposób prezentacji informacji.
  • Germane cognitive load — odnosi się do obciążenia poznawczego spowodowanego przez procesy uczenia się i zapamiętywania nowych informacji.

Cognitive load ma duże znaczenie w projektowaniu interfejsów użytkownika (UI), ponieważ wysokie obciążenie poznawcze może utrudniać użytkownikom korzystanie z aplikacji lub serwisu internetowego. Dlatego też projektując interfejsy, należy dbać o to, aby ich struktura i prezentacja informacji były jak najbardziej intuicyjne i łatwe w odbiorze.

Komentarze

    Darmowy raport z badań UX