Strona główna / Słownik / Badania ilościowe w UX

Badania ilościowe w UX

  • 20 grudnia 2022

Badania ilościowe w UX (user experience) to rodzaj badań, które polegają na zbieraniu i analizie dużych zbiorów danych liczbowych dotyczących zachowań i doświadczeń użytkowników. Celem badań ilościowych jest uzyskanie wiarygodnych i obiektywnych informacji o zachowaniach i doświadczeniach użytkowników, które mogą być następnie wykorzystane do poprawy jakości projektów i usług.

Przykłady praktycznych zastosowań badań ilościowych w UX mogą obejmować m.in.:

  • Ankiety online, które pozwalają na zbieranie dużych zbiorów danych dotyczących opinii i preferencji użytkowników w odniesieniu do produktów lub usług.
  • Testy użyteczności, w których użytkownicy są proszeni o wykonanie określonych zadań na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, a ich czas i ilość błędów są mierzone i analizowane.
  • Analiza danych z narzędzi do śledzenia ruchu, które pozwalają na zbieranie informacji o zachowaniach użytkowników na stronie internetowej, takich jak czas spędzony na stronie, liczba odsłon poszczególnych podstron czy źródła ruchu.

Rezultaty używania badań ilościowych w UX mogą obejmować m.in.:

  • Poznanie preferencji i potrzeb użytkowników oraz ich oczekiwań wobec produktów lub usług.
  • Zidentyfikowanie problemów związanych z użytecznością i dostępnością stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz zaproponowanie rozwiązań poprawiających doświadczenie użytkowników.
  • Otrzymanie obiektywnych i wiarygodnych informacji o skuteczności różnych rozwiązań projektowych, co pozwala na lepsze dostosowywanie projektów do potrzeb użytkowników.
  • Zidentyfikowanie trendów w zachowaniach użytkowników, co pozwala na lepsze przewidywanie ich potrzeb i oczekiwań w przyszłości.

Badania ilościowe są szczególnie przydatne w przypadku dużych projektów, gdzie zachowania i doświadczenia użytkowników mogą być różne i trudne do jednoznacznego zinterpretowania. Dzięki badaniom ilościowym możliwe jest uzyskanie dużych zbiorów danych, które pozwalają na uzyskanie obiektywnych i wiarygodnych informacji o zachowaniach i doświadczeniach użytkowników. Należy jednak pamiętać, że badania ilościowe nie dostarczają informacji o motywach i emocjach użytkowników, dlatego często są stosowane łącznie z badaniami jakościowymi, które pozwalają na głębsze zrozumienie doświadczeń i potrzeb użytkowników.

    Darmowy raport z badań UX