Strona główna / Słownik / Design sprint

Design sprint

  • 20 grudnia 2022

Design sprint (maraton projektowy) to intensywny, 5-dniowy proces projektowy, który służy do szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem interfejsów użytkownika (UI) oraz testowania pomysłów i prototypów. Design sprint opiera się na strukturze i metodologii opracowanej przez firmę Google Ventures i jest stosowany w wielu firmach na całym świecie.

Design sprint składa się z pięciu kroków:

  • Określenie celu i pytań badawczych.
  • Gromadzenie inspiracji i pomysłów.
  • Tworzenie i testowanie prototypów.
  • Analiza wyników i opracowywanie rekomendacji.
  • Przedstawienie wyników i planów na przyszłość.

Design sprint jest przydatnym narzędziem w projektowaniu interfejsów, ponieważ pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z użytecznością i spójnością interfejsu oraz na testowanie pomysłów i prototypów bez konieczności inwestowania dużych nakładów czasu i pieniędzy. Design sprint jest też dobrym sposobem na zaangażowanie w proces projektowy całego zespołu i zapewnienie jednolitego podejścia do projektu.

    Darmowy raport z badań UX