Strona główna / Słownik / Brainstorming

Brainstorming

  • 20 grudnia 2022

Brainstorming to proces twórczego myślenia, w którym uczestnicy próbują wygenerować jak najwięcej pomysłów dotyczących określonego tematu lub problemu. W UX (User Experience, czyli projektowaniu doświadczenia użytkownika) brainstorming jest często wykorzystywany jako metoda do zbierania pomysłów dotyczących rozwiązania problemów związanych z interfejsem użytkownika lub doświadczeniem użytkownika w ogólności.

Brainstorming może być przeprowadzany w grupie lub indywidualnie, a celem jest wygenerowanie jak największej liczby pomysłów, nawet tych najbardziej absurdalnych lub nieoczekiwanych. Wszystkie pomysły są brane pod uwagę i nie są oceniane podczas procesu, co pozwala uczestnikom na swobodne wyrażanie własnych myśli i pomysłów.

Brainstorming jest często stosowany w UX jako sposób na rozwiązanie różnych problemów, takich jak:

  • tworzenie nowych interfejsów użytkownika lub ulepszanie już istniejących
  • znajdowanie sposobów na poprawienie doświadczenia użytkownika na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej
  • znajdowanie sposobów na poprawienie nawigacji na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej
  • znajdowanie sposobów na zwiększenie skuteczności reklam lub promocji.

Brainstorming jest bardzo przydatnym narzędziem w UX, ponieważ pozwala na szybkie wygenerowanie wielu pomysłów i sprawdzenie, które z nich są najlepsze. Może być stosowany na wczesnym etapie projektu lub jako sposób na rozwiązanie problemów związanych z już istniejącym interfejsem użytkownika.

    Darmowy raport z badań UX