Strona główna / Słownik / Case study

Case study

  • 20 grudnia 2022

Case study to rodzaj badania przypadku, które polega na szczegółowym opisie i analizie jednego lub kilku przypadków w celu zrozumienia złożonych problemów lub sytuacji. Case study może być stosowane w różnych dziedzinach, takich jak nauki społeczne, biznes, medycyna czy edukacja, i służy do zgłębienia wiedzy na temat konkretnego zagadnienia poprzez dogłębną analizę przypadków.

Case study może mieć różną formę, np. może być oparte na wywiadach, dokumentach, danych statystycznych czy obserwacji. Celem case study jest zdobycie głębokiego zrozumienia problemu lub sytuacji oraz wyciągnięcie wniosków, które mogą być przydatne w innych sytuacjach. Case study często stosuje się jako narzędzie edukacyjne, ponieważ pozwala na zapoznanie się z rzeczywistymi przypadkami i wyciągnięcie wniosków na ich podstawie.

Może być też wykorzystywany jako narzędzie marketingowe, pokazujące skuteczność działań lub usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Case study w UX zazwyczaj opisuje proces projektowy, w ramach którego przeprowadzono badania użytkowników, analizy potrzeb i oczekiwań, projektowanie rozwiązań i testowanie ich skuteczności. Celem case study w UX jest przedstawienie konkretnego przypadku, w którym zastosowanie podejścia zorientowanego na użytkownika przyniosło konkretne korzyści, takie jak lepsze dopasowanie rozwiązania do potrzeb użytkowników, większa przyjazność interfejsu czy też większa skuteczność działania produktu.

Case study w UX są często wykorzystywane jako narzędzie do promowania podejścia zorientowanego na użytkownika oraz do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą z zakresu projektowania interfejsu użytkownika.

Komentarze

    Darmowy raport z badań UX