Strona główna / Słownik / Wywiad kontekstowy

Wywiad kontekstowy

  • 27 grudnia 2022

Wywiad kontekstowy – (ang. contextual interviews) to metoda badawcza stosowana w projektowaniu interfejsu użytkownika (UX), w której projektant lub badacz przeprowadza rozmowy z użytkownikami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania i sposób korzystania z produktu lub usługi.

Wywiady kontekstowe są przeprowadzane w naturalnym środowisku użytkowników, takim jak ich dom czy miejsce pracy, co pozwala badaczowi zobaczyć, jak użytkownicy korzystają z produktu lub usługi w rzeczywistych warunkach. Podczas wywiadów kontekstowych użytkownicy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z produktem lub usługą, a badacz zadaje pytania i zapisuje ich odpowiedzi.

Wywiady kontekstowe są użytecznym narzędziem w projektowaniu UX, ponieważ pozwalają zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników oraz zidentyfikować problemy związane z korzystaniem z produktu lub usługi. Wyniki wywiadów kontekstowych są następnie wykorzystywane do poprawy projektu UX i dostosowania go do potrzeb użytkowników.

    Darmowy raport z badań UX