Strona główna / Słownik / Persona

Persona

  • 23 grudnia 2022

Persona – to archetyp osoby, w którą celujemy. Jest to wymyślona postać, która symbolizuje grupę docelowych użytkowników produktu lub usługi. Persona jest stosowana w projektowaniu UX w celu lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz ich sposobu korzystania z produktu.

Tworzenie persony polega na opisaniu charakterystyki, zachowań, potrzeb i oczekiwań fikcyjnej postaci, która reprezentuje grupę docelowych użytkowników. Persona jest tworzona na podstawie analizy danych zgromadzonych w trakcie badań użytkowników, takich jak np. wywiady z użytkownikami, grupy fokusowe, analiza ruchu na stronie internetowej itp.

Persona jest ważnym narzędziem w projektowaniu UX, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz na dostosowywanie interfejsu do ich potrzeb. Tworzenie persony pozwala również na lepsze komunikowanie się zespołu projektowego i skupienie się na potrzebach konkretnej grupy użytkowników.

    Darmowy raport z badań UX