Strona główna / Słownik / Edge case

Edge case

  • 30 marca 2023

Edge case to sytuacja skrajna lub graniczna, która zazwyczaj występuje rzadko lub nieoczekiwanie, a której uwzględnienie jest ważne przy projektowaniu systemów lub algorytmów. Często jest to sytuacja, która wymaga szczególnego traktowania ze względu na swoją niecodzienność lub niską prawdopodobieństwo wystąpienia, ale jednocześnie może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu lub algorytmu.

 

Komentarze

    Darmowy raport z badań UX