Strona główna / Słownik / Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie

  • 22 marca 2023

Aktywne słuchanie (z ang. active listening) to umiejętność słuchania ze zrozumieniem i uwagą, z pełnym skupieniem na rozmówcy, w celu zrozumienia jego potrzeb, oczekiwań i problemów. W kontekście UX, aktywne słuchanie odgrywa kluczową rolę w projektowaniu interakcji użytkowników, ponieważ pozwala na zbieranie informacji o użytkownikach i ich potrzebach.

Podczas procesu projektowania UX, projektanci muszą rozmawiać z użytkownikami, aby zrozumieć, jakie problemy chcą rozwiązać, jakie cele chcą osiągnąć i jakie oczekiwania mają względem produktu lub usługi. Aktywne słuchanie polega na skupieniu się na rozmówcy, zadawaniu odpowiednich pytań i analizowaniu odpowiedzi, aby zrozumieć, jak można zaspokoić potrzeby użytkowników.

W kontekście UX, aktywne słuchanie jest szczególnie ważne w fazie badań użytkowników, kiedy projektanci zbierają informacje o użytkownikach i ich kontekście, aby lepiej zrozumieć, jakie funkcjonalności i rozwiązania powinny zostać wprowadzone do projektu. Poza fazą badań, aktywne słuchanie jest również kluczowe podczas testów użytkowników, gdy projektanci obserwują i analizują reakcje użytkowników na prototypy i wersje beta produktu.

    Darmowy raport z badań UX