Strona główna / Słownik / Mapa interesariuszy

Mapa interesariuszy

  • 5 stycznia 2023
  • 43

Mapa interesariuszy (ang. stakeholder map) to narzędzie służące do identyfikacji i analizy grup ludzi lub organizacji, które mogą mieć wpływ lub być w jakiś sposób zaangażowane w projekt lub działalność danej firmy. Interesariusze mogą być wewnętrzni, tacy jak pracownicy czy zarząd, lub zewnętrzni, tacy jak klienci, dostawcy, regulatorzy czy lokalna społeczność.

Mapa interesariuszy umożliwia określenie, jakie są potrzeby i oczekiwania poszczególnych interesariuszy, a także jaki wpływ mogą oni mieć na projekt lub działalność firmy. Może być ona wykorzystywana w celu lepszego zarządzania relacjami z interesariuszami i zapewnienia satysfakcjonującego ich zaangażowania.

    Darmowy raport z badań UX