Strona główna / Słownik / Dług projektowy

Dług projektowy

  • 20 grudnia 2022

Dług projektowy (Design Debt) to termin, który odnosi się do kompromisów, które zespół projektowy podejmuje w celu szybszego dostarczenia produktu lub usługi na rynek, ale które mogą prowadzić do trudności lub problemów związanych z jakością lub użytecznością produktu w przyszłości.

Podobnie jak w przypadku długu technologicznego, dług projektowy może wynikać z potrzeby szybkiego dostarczenia produktu lub usługi na rynek, ale może również być rezultatem braku czasu lub zasobów na wdrożenie optymalnych rozwiązań projektowych. W takiej sytuacji zespół projektowy może zdecydować się na nieoptymalne rozwiązania, takie jak projektowanie interfejsu użytkownika z nieczytelnymi etykietami lub brakiem spójności, co może prowadzić do trudności z obsługą produktu przez użytkowników.

Aby zarządzać długiem projektowym, ważne jest, aby zespół projektowy był świadomy możliwych kompromisów i ich potencjalnych skutków w przyszłości. Należy również zaplanować odpowiednio na naprawę lub ulepszenie rozwiązań projektowych w przyszłości i upewnić się, że projektowanie jest integralną częścią całego procesu tworzenia produktu lub usługi.

    Darmowy raport z badań UX