Strona główna / Słownik / Case use

Case use

  • 5 stycznia 2023

Case use, czyli przypadki użycia, to narzędzie służące do opisywania i modelowania funkcjonalności systemu informatycznego. Case use opisuje, w jaki sposób system ma działać i jakie są jego możliwości w konkretnych sytuacjach, zwanych przypadkami użycia. Case use jest często stosowane w procesie projektowania oprogramowania, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie oczekiwań użytkowników i określenie wymagań dla systemu.

Case use opisują, jakie akcje mogą wykonywać użytkownicy w systemie, jakie są możliwe scenariusze działania, a także jakie są granice i ograniczenia systemu. Tworzenie przypadków użycia pozwala na lepsze zrozumienie tego, jak system będzie wykorzystywany w praktyce i umożliwia lepsze przygotowanie go do realnych potrzeb użytkowników. Case use są często stosowane w metodologiach zwinnych, takich jak Scrum, ponieważ umożliwiają elastyczne i iteracyjne podejście do projektowania oprogramowania.

    Darmowy raport z badań UX