Strona główna / Słownik / Fidelity

Fidelity

  • 21 grudnia 2022

Fidelity (wierność) w UX (User Experience, doświadczenie użytkownika) to poziom zgodności projektowanego rozwiązania z ostatecznym produktem lub usługą. Fidelity może być oceniana na różnych etapach projektowania, od wstępnych koncepcji po gotowe produkty. Wysoka wierność oznacza, że projektowane rozwiązanie jest dobrze zaprojektowane i odzwierciedla ostateczny produkt lub usługę, natomiast niska wierność oznacza, że projektowane rozwiązanie może różnić się od ostatecznego produktu lub usługi.

Fidelity jest ważna, ponieważ poziom wierności może mieć wpływ na to, jak dobrze projektowane rozwiązanie oddaje ostateczny produkt lub usługę oraz na to, jak skuteczne będzie w testowaniu i ocenie. Wysoka wierność jest szczególnie ważna w projektowaniu interfejsów użytkownika (UX), ponieważ pozwala zapewnić, że projektowane rozwiązanie jest zgodne z ostatecznym produktem lub usługą i łatwe w użyciu dla użytkowników.

    Darmowy raport z badań UX