Strona główna / Słownik / CSS

CSS

  • 28 marca 2023

CSS to skrót od Cascading Style Sheets, czyli Kaskadowe Arkusze Stylów. Jest to język służący do opisu sposobu prezentacji elementów strony internetowej lub dokumentu XML. CSS definiuje reguły dotyczące wyglądu i stylizacji elementów takich jak czcionki, kolory, marginesy, wyrównanie tekstu, tła itp.

Separacja treści (HTML) od prezentacji (CSS) pozwala na łatwiejszą modyfikację wyglądu strony bez ingerowania w sam kod HTML. CSS jest często wykorzystywany wraz z HTML i JavaScript w procesie tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych.

    Darmowy raport z badań UX