Strona główna / Słownik / Dokumentacja UX

Dokumentacja UX

  • 20 grudnia 2022

Dokumentacja UX (User Experience) to zestaw dokumentów i materiałów, które opisują proces projektowania i testowania interfejsów użytkownika (UI) oraz ich funkcjonalność i użyteczność. Dokumentacja UX służy jako podstawa dla projektowania i rozwoju interfejsu oraz jako źródło informacji dla zespołu projektowego i innych osób zaangażowanych w projekt.

Dokumentacja UX może obejmować takie elementy jak np.:

  • Analizę potrzeb użytkowników i ich oczekiwań wobec interfejsu.
  • Opis celów i założeń projektu.
  • Scenariusze użycia i mapy interakcji.
  • Prototypy i modele interfejsu.
  • Analizy i raporty z testów użyteczności.
  • Instrukcje obsługi i dokumentację techniczną.

Dokumentacja UX jest ważnym elementem projektowania interfejsu, ponieważ pozwala na utrzymanie spójności i jednorodności projektu oraz umożliwia zespołowi projektowemu i innym osobom zaangażowanym w projekt podejmowanie świadomych decyzji projektowych. Dokumentacja UX jest też przydatna dla użytkowników, ponieważ pozwala im na lepsze zrozumienie funkcjonalności i działania interfejsu.

    Darmowy raport z badań UX