Strona główna / Słownik / Mapa empatii

Mapa empatii

  • 22 grudnia 2022

Mapa empatii –  to narzędzie stosowane w procesie projektowym zorientowanym na użytkownika (UX), które służy do zrozumienia potrzeb, oczekiwań i doświadczeń odbiorców produktu lub usługi. Mapa empatii składa się z opisów i obrazów przedstawiających punkty widzenia, emocje i działania osób, które będą korzystać z produktu. Celem tworzenia mapy empatii jest zgłębienie wiedzy o odbiorcach, co pozwala na lepsze dostosowanie produktu do ich potrzeb i oczekiwań.

Mapa empatii może być tworzona na różnych etapach projektu, ale najczęściej stosowana jest na początku procesu, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i wytyczyć kierunek rozwoju produktu. Może być też używana w trakcie projektu, aby sprawdzić, czy projektowane rozwiązania są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców.

Mapa empatii może być tworzona na różne sposoby, np. poprzez rozmowy z użytkownikami, obserwacje ich zachowań czy analizę dokumentacji i danych. Może być również oparta na wynikach badań terenowych lub online. Ważne, aby mapa empatii była oparta na rzetelnych źródłach i uwzględniała różnorodność odbiorców.

Jest to prosta technika wykorzystywana do profilowania użytkowników. Pomaga nam lepiej zrozumieć co ludzie myślą i czują, skupić się na ich doświadczeniach i potrzebach.

    Darmowy raport z badań UX