Strona główna / Słownik / Prawo Hicksa

Prawo Hicksa

  • 23 grudnia 2022

Prawo Hicksa (Hick’s Law) – Prawo Hicksa, zwane także prawem Hick’s-Hymana, to zasada dotycząca wpływu liczby opcji na czas, jaki użytkownik potrzebuje na podjęcie decyzji. Zgodnie z prawem Hicksa, im więcej opcji jest dostępnych dla użytkownika, tym dłuższy będzie czas, jaki użytkownik potrzebuje na podjęcie decyzji.

Prawo Hicksa jest ważnym elementem projektowania UX, ponieważ wskazuje na konieczność ograniczenia liczby dostępnych opcji do minimum, aby umożliwić użytkownikom szybsze i łatwiejsze podjęcie decyzji. Prawo Hicksa jest szczególnie istotne w przypadku interfejsów, które wymagają od użytkowników częstego podejmowania decyzji, takich jak np. sklepy internetowe czy aplikacje do zarządzania projektami.

Aby zastosować prawo Hicksa w projektowaniu UX, należy ograniczyć liczbę dostępnych opcji do minimum, tak aby użytkownik mógł szybko i łatwo podjąć decyzję. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej organizacji i struktury opcji oraz ich jasnego oznaczenia, aby użytkownik mógł łatwo je odnaleźć i zrozumieć.

    Darmowy raport z badań UX