Strona główna / Słownik / Analiza konkurencji

Analiza konkurencji

  • 20 grudnia 2022

Analiza konkurencji to proces polegający na zbieraniu informacji o firmach i produktach konkurujących z twoją firmą lub produktem. Celem tej analizy jest zrozumienie, jak twoja firma i produkt wypadają w porównaniu do konkurencji oraz jakie są mocne i słabe strony konkurencji.

Analiza konkurencji może obejmować różne obszary, takie jak produkty i usługi oferowane przez konkurencję, ceny, marketing i reklamę, relacje z klientami, modele biznesowe i inne. Zdobyta w ten sposób wiedza może być wykorzystana do zidentyfikowania szans i zagrożeń dla twojej firmy oraz do opracowania skutecznych strategii marketingowych i biznesowych.

Benchmarking to proces porównywania własnych działań lub produktów z najlepszymi praktykami lub najlepszymi produktami dostępnymi na rynku. Celem benchmarkingu jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron swojej firmy oraz znalezienie sposobów na poprawę jakości lub efektywności działań. Benchmarking może być wykorzystany w wielu obszarach, takich jak produkcja, usługi, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.

    Darmowy raport z badań UX