Strona główna / Słownik / Alt tag

Alt tag

  • 22 marca 2023

Alt tag (lub alternatywny tekst) to opis wizualnego elementu strony internetowej, który jest dostarczany za pomocą atrybutu „alt” w kodzie HTML.

Alt tag jest zazwyczaj używany do opisywania obrazków, grafik, ikon, przycisków i innych elementów wizualnych, które są wykorzystywane na stronie internetowej. Opis ten jest wyświetlany w przypadku, gdy wizualny element nie może być wyświetlony (np. w przypadku problemów z ładowaniem obrazka), lub dla osób korzystających z technologii wspomagających (takich jak programy czytające strony dla osób niewidomych lub niedowidzących).

W przypadku obrazków, alt tag powinien zawierać opis ich treści, na przykład „kotek na poduszce”, „samochód z napędem hybrydowym” itp. Opis powinien być krótki, ale jednocześnie zawierać wystarczającą ilość informacji, aby osoby nie widzące mogły zrozumieć, co przedstawia obrazek.

    Darmowy raport z badań UX