Strona główna / Słownik / Scrum

Scrum

  • 5 stycznia 2023

SCRUM to metoda zarządzania projektami oparta na iteracyjnym i inkrementalnym podejściu do tworzenia oprogramowania. SCRUM stawia na współpracę, elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany. Jest szczególnie przydatny w przypadku projektów, których wymagania mogą ulec zmianie w trakcie ich realizacji.

W SCRUM-ie zespoły tworzą iteracyjne i inkrementalne komponenty oprogramowania, zwane „składnikami”, w regularnych odstępach czasu, zwanych „iteracjami”. W trakcie każdej iteracji zespół określa, co chce osiągnąć i tworzy plan działań na najbliższe kilka dni. Po każdej iteracji zespół ocenia, co zostało osiągnięte i ustala, co należy zrobić w kolejnej iteracji.

SCRUM opiera się na kilku ważnych elementach, takich jak:

  • „Product Backlog”, czyli lista wszystkich zadań do wykonania
  • „Sprint Backlog”, czyli lista zadań do wykonania w danej iteracji
  • „Sprint”, czyli krótki okres, podczas którego zespół realizuje zadania z „Sprint Backlog”
  • „Daily Scrum”, czyli codzienne spotkanie zespołu, podczas którego omawia się postępy i plany na najbliższe dni
  • „Sprint Review”, czyli końcowe spotkanie zespołu, podczas którego omawia się wyniki osiągnięte podczas iteracji i ustala plany na kolejne iteracje
  • „Sprint Retrospective”, czyli spotkanie podsumowujące iterację, podczas którego zespół ocenia, co poszło dobrze i co należy poprawić w przyszłości.

SCRUM jest jednym z najpopularniejszych frameworków zarządzania projektami i jest stosowany w wielu firmach na całym świecie.

    Darmowy raport z badań UX