Strona główna / Słownik / Bug

Bug

  • 28 marca 2023

Bug to termin używany na określenie błędu w programie komputerowym. Bug oznacza niedoskonałość lub nieprawidłowe działanie programu, które może prowadzić do nieprawidłowych wyników lub nawet do awarii systemu.

Błędy te mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak niedopracowany kod, błędne dane wejściowe, niekompatybilność sprzętu lub oprogramowania, lub też błędy ludzkie w procesie programowania lub testowania.

Bugi są szkodliwe dla użytkowników, ponieważ mogą prowadzić do utraty danych, nieprawidłowych wyników obliczeń, awarii systemu lub innych niepożądanych skutków. Aby wykryć i naprawić błędy w programach, programiści stosują proces debugowania, który polega na identyfikacji, analizie i usuwaniu błędów w kodzie źródłowym.

    Darmowy raport z badań UX