Strona główna / Słownik / Design debt

Design debt

  • 30 marca 2023

Design debt to pojęcie odnoszące się do kosztów związanych z niewłaściwym lub niedostatecznym projektowaniem produktów lub usług.

Design debt powstaje, gdy projektanci lub deweloperzy podejmują krótkoterminowe decyzje projektowe, które zapewniają szybsze tempo produkcji, ale w dłuższej perspektywie prowadzą do narastających kosztów, takich jak przestarzałe lub nieprzystosowane do zmieniających się potrzeb użytkowników projekty.

Przykładem design debt może być brak spójności w interfejsie użytkownika, niespójne rozwiązania projektowe lub niedostosowanie produktu do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Design debt może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak zwiększenie kosztów utrzymania produktu, pogorszenie doświadczenia użytkownika, spadek zaangażowania klientów lub utrata konkurencyjności.

Aby uniknąć design debt, projektanci powinni podejmować decyzje projektowe z długoterminową perspektywą i uwzględniać potrzeby i oczekiwania użytkowników. Regularna aktualizacja projektów i testowanie rozwiązań projektowych może pomóc w zapobieganiu narastaniu design debt.

    Darmowy raport z badań UX