Strona główna / Słownik / Analiza danych

Analiza danych

  • 22 marca 2023

Analiza danych to proces badawczy, który ma na celu wykorzystanie metod statystycznych i matematycznych do wydobycia, przetwarzania i interpretacji danych w celu uzyskania nowych informacji, wiedzy lub zrozumienia zjawisk.

Analiza danych może obejmować różne etapy, takie jak zbieranie, selekcja, oczyszczanie, transformacja i integracja danych, a także wykorzystanie różnych metod analizy, takich jak analiza statystyczna, eksploracyjna, predykcyjna, eksperymentalna czy wizualizacja danych. Celem analizy danych jest przede wszystkim uzyskanie wartościowych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji, prognozowaniu trendów, odkrywaniu zależności i zrozumieniu złożonych zjawisk.

 

    Darmowy raport z badań UX