Strona główna / Case study / Cyfryzacja procesów dla podmiotu publicznego
Case study

Cyfryzacja procesów dla podmiotu publicznego

Projekt obejmował stworzenie systemu łączącego rozwiązania chmurowe, mobilne oraz RFID.

Połączenie technologii i projektowania doświadczeń (UX) było wyzwaniem przy digitalizacji procesów z zakresu pomocy społecznej.
Cyfryzacja procesów dla podmiotu publicznego
Wstęp

Wyzwanie

Zrozumienie zasad działania obecnych procesów oraz poznanie specyfiki pracy ośrodków pomocy społecznej leżało u podstaw fazy odkrywania i definiowania problemów projektowych.

Współpraca z zespołem analityków oraz warsztaty z odbiorcami końcowymi pozwoliła zrozumieć realia biznesowe i umożliwić opracowanie procesów standaryzacji oraz optymalizacji pracy.

Na projekt składały się trzy aplikacje dedykowane różnym grupom docelowym

Cel

Jaki cel mieliśmy?

Cyfryzacja procesów klienta, dużego podmiotu publicznego, poprzez zaprojektowanie zintegrowanego systemu informatycznego składającego się z trzech aplikacji.
Projekt

Jak pracowaliśmy?

Krok 1

Analiza biznesowa i mapowanie procesów

Krok 2

Warsztaty analityczne i User Experience z odbiorcami końcowymi

Krok 3

Projektowanie UX

Krok 4

Makietowanie i prototypowanie

Krok 5

Projektowanie interfejsów zgodnych z WCAG 2.1

Metody

Skala projektu

  • Ponad 567 makiet widoków aplikacji
  • Ponad 820 godzin pracy projektowej
  • Praca w metodyce Scrum w interdyscyplinarnym zespole
  • Projektowanie interfejsów zgodnych z WCAG 2.1
  • Stałe wsparcie zespołu analizy biznesowej oraz developerów
Zadania

Cyfryzacja procesów

Wraz z zespołem analizy biznesowej stanęliśmy przed wyzwaniem przeniesienia w świat cyfrowy procesów od kilkudziesięciu lat realizowanych offline.

Wprowadzenie w świat cyfrowy przyzwyczajeń, uproszczeń i wyjątków codziennej pracy, stanowiło główne wyzwanie projektowe.

WCAG 2.1

Dostepność

Tworzone rozwiązania musiały podlegać rygorystycznym standardom dostępności dla osób niepełnosprawnych (WCAG).

Stworzone rozwiązania podlegały certyfikacji i testom weryfikującym użytecznośc.

Wymagania grupy

Inkluzja cyfrowa

Jedną z grup odbiorców części kompleksowego systemu były osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Praca na ich rzecz i zaprojektowanie rozwiązań wymagało szczególnej uwagi.

Dzięki warsztatom z docelowymi odbiorcami mogliśmy zrozumieć ich sposób rozumienia interfejsu i pojęć informatycznych.

    Większa konwersja? Umów się na konsultację

      Większa konwersja? Umów się na konsultację