Strona główna / Case study / Budowa architektury informacji dla gaspol.pl
Webmetric - Agencja UX/CRO
Case study

Budowa architektury informacji dla gaspol.pl

Sklep gaspol.pl łączy w sobie asortyment dla klientów B2C oraz B2B. Zaprojektowanie architektury informacji odpowiadającej potrzebom obu grup było postawionym przed nami wyzwaniem.
Budowa architektury informacji dla gaspol.pl
Wstęp

Kontekst

Budowa architektury informacji, w tym przypadku przybierającej postać struktury kategorii sklepowych, potrafi być dużym wyzwaniem. Gaspol.pl w poszukiwaniu wglądu w preferencje użytkowników wybrał metody badawcze.

Cel

Jaki cel mieliśmy?

Opracowanie lepszej nawigacji w sklepie na podstawie danych z badań metodą sortowania kart z wykorzystaniem narzedzia Optimal Workshop
Zadania

W jaki sposób pracowaliśmy z respondentami?

Krok 1

Sortowanie kart

Sortowanie kart polega na przedstawieniu respondentom zestawu elementów i poproszenie o uporządkowanie ich według własnych preferencji. Następnie następuje analiza zebranych danych.

Wybraliśmy opcję półotwartą,  to jest z predefiniowanymi kategoriami i opcją dodania własnych.

Krok 2

Wywiady indywidualne z wybranymi respondentami

Badanie polegające na omówieniu sposobu sortowania kart danego uzytkownika lub ich grupy. Próba zrozumienia sposobu myślenia stojącego za określonym sposobem wykonania zadania.

Krok 3

Tree testing

Badanie polegające na weryfikacji efektywności wyszukiwania elementów przy zastosowaniu nowej koncepcji architekturalnej.

Metody

Jakie metody dobraliśmy?

  • Badania metodą sortowania kart
  • Badanie metodą testowania drzewa
  • Analiza dendrografu
  • Diagram pokrewieństwa
  • Wywiady z wybranymi uczestnikami badania

    Większa konwersja? Umów się na konsultację

      Większa konwersja? Umów się na konsultację