Zgarnij ostatnie bilety na konferencję UX!
Kup bilet
Strona główna / Wiedza / Ile kosztują badania UX?
Blog

Ile kosztują badania UX?

 • Blog
 • 7 kwietnia 2022
Ile kosztują badania UX?

Badania UX są nieodłącznym elementem projektowania i wdrażania każdego projektu, jeśli chcemy ten proces przeprowadzić dobrze i skutecznie. Jaka może być ich cena? Jak je zrealizować, aby przyniosły dobry skutek i faktycznie miały pozytywny wpływ na biznes?

Nim odpowiem na te pytania, zacznijmy od tego co wchodzi w cenę badań.

Na proces badawczy składa się wiele elementów. Konieczne jest stworzenie planu badawczego, dobór i rekrutacja respondentów, wybór metody badawczej, stworzenie harmonogramu badań, a także wybór metod analizy zebranych danych. Dopiero mając te informacje, jesteśmy w stanie opracować budżet.

Jakie są rodzaje badań UX?

1. Indywidualne wywiady pogłębione (Individual in Depth Interview – IDI)

Moderator rozmawia z respondentem na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza rozmowy. Zawiera on zazwyczaj zestaw otwartych i zamkniętych pytań, a udzielane odpowiedzi umożliwiają poznanie zachowań użytkownika.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: ok. 10
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

 

2. Testy użyteczności 

Testy użyteczności pozwalają sprawdzić, w jaki sposób użytkowane są serwisy czy aplikacje. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak użytkownik odbiera daną stronę internetową, jakie ona wywołuje reakcje i emocje oraz czy udaje się uzyskać pożądany wynik konwersji.

Możemy wyróżnić testy użyteczności etnograficznych, które polegają na wejściu w naturalne warunki, w jakich użytkownik korzysta z serwisu czy aplikacji i obserwacji użytkownika. Dzięki temu można ulepszyć funkcjonalności, poznając wszystkie trudności,  jakie napotyka odbiorca w warunkach zbliżonych do realnych. Badania te są obarczone dodatkowymi kosztami dojazdu, pozwalają jednak uzyskać ważne dla projektowanych systemów czy aplikacji informacje.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 5 do 10 na urządzenie/rozdzielczość (np. po 5 na mobile i po 5 na desktop jak badamy aplikację webową)
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

 

3. Grupy fokusowe

Moderator na podstawie przygotowanego scenariusza przeprowadza dyskusję w grupie, w której czasie badani konfrontują swoje emocje i opinie związane z danym produktem czy usługą. W jednym z wariantów tego badania respondenci mogą być podzieleni na grupy o przeciwnych poglądach, co może dać jeszcze ciekawsze wyniki badania UX.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 30
 • Realizacja badania: W formie zdalnej realizowane przy użyciu narzędzia do spotkań, a przy formie offline przy użyciu specjalnego pokoju z dostępem do kamery.
  Zwykle realizowane w mniejszych grupach, gdzie respondenci pod okiem badacza realizują zadania lub wypowiadają się na pewien temat. Czas realizacji to ok 60h.
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

 

4. Card sorting

Grupa sortuje elementy według określonej hierarchii. Takie badanie pomaga na wczesnym etapie tworzenia interfejsu lub w jego poprawnym ułożeniu np. kategorie w sklepie, lub menu aplikacji.

Może być przeprowadzane na trzy sposoby:
– Sortowanie otwarte, gdzie badani otrzymują karty, które przydzielają do określonych grup, dzielą treści witryny na kategorie, nadając im nazwy.
– Sortowanie zamknięte, w którym badani otrzymują narzucone kategorie i przypisują im treści.
– Sortowanie według wolnej listy, gdzie użytkownicy tworzą grupy kart i nazywają kategorie, przypisując do nich treści.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 30
 • Realizacja badania: W formie zdalnej realizowane poprzez program, w którym należy zaprojektować badanie optimalworkshop.com. Zaprojektowanie trwa ok. 3h
  W formie offline należy zebrać respondentów (indywidualnie lub w grupach), aby wykonali badanie. Wtedy czas realizacji wynosi 20-60h.
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

 

5. Wywiady kontekstowe

Polegają one na sprawdzeniu działania serwisu czy aplikacji w warunkach, w jakich na co dzień korzysta z nich użytkownik. Pozwalają na łatwiejsze wychwycenie błędów, ponieważ użytkownicy inaczej zachowywać się będą w swoim środowisku, gdzie przebywają na co dzień, a inaczej w laboratorium. Testy te pozwalają zdobyć ciekawe spostrzeżenia o systemie czy aplikacji, ponieważ użytkownicy w czasie trwania takiego testu zachowują się swobodnie i pewnie.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 5
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

 

6. Testy porównawcze

Polegają na przedstawieniu użytkownikowi dwóch odsłon serwisów i porównanie ich między sobą. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, który z przedstawionych serwisów będzie bardziej przystępny i lepiej odbierany przez użytkownika.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 5 do 10 na urządzenie/rozdzielczość (np. po 5 na mobile i po 5 na desktop jak badamy aplikację webową)
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

 

7. Eyetracking

Program bada ruch gałek ocznych użytkowników i na ich podstawie tworzy mapy ciepła najistotniejszych elementów interfejsu.

Co wchodzi w cenę badania UX? 

 • Liczba respondentów: od 5 do 10 na urządzenie/rozdzielczość (np. po 5 na mobile i po 5 na desktop jak badamy aplikację webową)
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

 

8. Analizy eksperckie (audyt UX)

Ekspert UX ocenia dany produkt, czy usługę, sprawdzając problemy i użyteczność. Analizy eksperckie są przeprowadzane według trzech metod: analizy heurystycznej (analizowanie pod kątem ogólnych zasad użyteczności), cognitive walkthrough (ekspert staje się użytkownikiem) i listy kontrolnej. Na produktach gotowych najczęściej nazywa się to audytem UX.

Brak respondentów.

 

Ile to kosztuje?

Ile kosztują badania UX, zależy głównie od rodzaju badania i tego ilu respondentów będziemy potrzebować do jego przeprowadzenia.

Różnica w cenie będzie dotyczyła także rodzaju badań w zależności od potrzeb danej firmy. Inaczej ceny będą kształtowały się w przypadku software house, a inaczej w przypadku e-commerce, gdyż każda z nich będzie potrzebowała innych metod badawczych odpowiednich dla danego projektu.

Ważnym aspektem wpływającym na cenę badań UX jest rekrutacja respondentów. W zależności od rodzaju badań liczba respondentów będzie się różnić, co ma znaczący wpływ na końcową cenę badań. Zatrudnienie małej grupy respondentów dostarczy innych danych niż testowanie na dużej grupie. Różnice w cenie będą występowały także w wyniku zatrudniania określonych grup respondentów, na przykład lekarzy. Jeśli rekrutacja jest skomplikowana i wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, które w niej pomogą, na przykład prawników, to cena badań również wzrośnie.

Inwestycja w badania UX to uniknięcie długu

Cena badania UX to w skrócie:

Czas opracowania koncepcji badania + czas pozyskania respondentów + ich wynagrodzenie + czas badacza potrzebny do analizy. 

Podsumowanie

Istnieje dług użyteczności i jest on bardzo podobny do długu technologicznego.

Ostatecznie jednak szybkie działanie, spowodowane najczęściej brakiem czasu, generuje dodatkowe koszty naprawy błędów i koszt wdrożenia całego projektu jest dużo wyższy niż wprowadzenie idealnych rozwiązań od samego początku. Dług użyteczności zaciągany jest głównie z powodu naglących terminów i innych ograniczeń i polega na pomijaniu lub niewystarczającej liczbie testów użytkowników, niewłaściwej stylistyce, nietrafionym pomyśle, braku dostatecznej dokumentacji projektu. Należy pamiętać, że produkt raz odrzucony może więcej się nie wybronić, stąd też dług użyteczności bywa bardzo kłopotliwy i trudny do spłacenia, ponieważ to od użytkowników zależy sukces produktu, który chcemy wypuścić na rynek.

Warto więc przeprowadzać badania UX na każdym etapie projektowania. Przy wdrażaniu nowego pomysłu, lub dodając nowe funkcje, gdyż pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów alternatywnych w przyszłości.

 

Tagi

Artykuły powiązane