Strona główna / Wiedza / Ile kosztują badania UX?
Blog

Ile kosztują badania UX?

Wpis powstał w 100% w umyśle naszego eksperta. AI nie wspierało procesu twórczego.

Ile kosztują badania UX?

Badania UX są nieodłącznym elementem projektowania i wdrażania każdego projektu, jeśli chcemy ten proces przeprowadzić dobrze i skutecznie. Jaka może być ich cena? Jak je zrealizować, aby przyniosły dobry skutek i faktycznie miały pozytywny wpływ na biznes?

Badania User Experience – Czym są i w jakim celu warto je robić?

Badania User Experience (UX) to zestaw metod i technik używanych do zrozumienia doświadczeń użytkownika z danym produktem cyfrowym. Mogą to być na przykład badania strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego innego serwisu internetowego. Celem przeprowadzenia takich badań jest zrozumienie, jak użytkownicy interakcją z danym produktem, jakie mają potrzeby i oczekiwania oraz jakie problemy mogą napotkać podczas korzystania z danego produktu. Wykorzystuje się do tego różnego rodzaju metody, które pozwalają na zebranie danych, analizę i interpretację wyników.

Korzyści

Przede wszystkim, dzięki badaniom jakościowym i ilościowym, projektanci i twórcy produktów cyfrowych są w stanie lepiej zrozumieć swoją grupę docelową, czyli rzeczywistych użytkowników, oraz ich potrzeby użytkowników. Poza tym, dzięki wynikom badania, możliwe jest wprowadzenie konkretnych zmian i usprawnień w produktach, co przekłada się na poprawę ich użyteczności i ogólnej jakości.

Tworzenie scenariusza badania UX

Scenariusz badania to kluczowa część planu badania, która pomaga określić celowe działania, jakie mają podjąć uczestnicy badania. Dobrze zaprojektowany scenariusz pozwala na wydobycie istotnych informacji dotyczących doświadczeń użytkownika i użyteczności wyników badania. Jest to zatem niezwykle istotne w kontekście przeprowadzenia efektywnych i wartościowych badań user experience.

Plan badań UX – co to?

Plan badań UX to dokument, który definiuje cele badania, grupy docelowe, metody oraz narzędzia badawcze, które zostaną użyte podczas przeprowadzania badań. Stanowi on podstawę dla przeprowadzenia badań i pozwala na utrzymanie spójności i systematyczności procesu badawczego.

Pozostałe zalety tworzenia planów badań UX

Tworzenie planów badań UX jest kluczowe dla prowadzenia efektywnych badań jakościowych i ilościowych. Pozwala na skupienie się na kluczowych aspektach badania, takich jak: problemu badawczego, pytania badawcze i metody analizy danych. Właściwie zaprojektowany plan badawczy pozwala na efektywne wykorzystanie czasu i zasobów, a także zapewnia, że wyniki badania będą wiarygodne i użyteczne.

Lepsze zrozumienie grupy docelowej

Głównym celem badań użyteczności jest lepsze zrozumienie grupy docelowej. Przeprowadzone badania, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, pozwalają na odkrycie prawdziwych potrzeb użytkowników i oczekiwań dotyczących produktu. Zrozumienie grupy docelowej jest kluczowe dla projektowania produktów cyfrowych, które spełniają potrzeby użytkowników i zapewniają satysfakcjonujące doświadczenia użytkownika.

Jakie są rodzaje badań UX?

W kontekście badań user experience, możemy wyróżnić różne rodzaje badań, takie jak badania użyteczności, badania jakościowe, badania ilościowe, badań eksploracyjnych, czy zdalne badania. Wybór metody zależy od konkretnych celów badawczych i kontekstu projektu.

1. Indywidualne wywiady pogłębione (Individual in Depth Interview – IDI)

Moderator rozmawia z respondentem na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza rozmowy. Zawiera on zazwyczaj zestaw otwartych i zamkniętych pytań, a udzielane odpowiedzi umożliwiają poznanie zachowań użytkownika.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: ok. 10
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

2. Testy użyteczności 

Testy użyteczności to kluczowe narzędzie w badaniach użyteczności. Pozwalają one na ocenę, jak łatwo i efektywnie użytkownicy mogą korzystać z produktu, oraz na identyfikację i rozwiązanie problemów, które mogą wpływać na ich doświadczenia.

Testy użyteczności pozwalają sprawdzić, w jaki sposób użytkowane są serwisy czy aplikacje. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak użytkownik odbiera daną stronę internetową, jakie ona wywołuje reakcje i emocje oraz czy udaje się uzyskać pożądany wynik konwersji.

Możemy wyróżnić testy użyteczności etnograficznych, które polegają na wejściu w naturalne warunki, w jakich użytkownik korzysta z serwisu czy aplikacji i obserwacji użytkownika. Dzięki temu można ulepszyć funkcjonalności, poznając wszystkie trudności,  jakie napotyka odbiorca w warunkach zbliżonych do realnych. Badania te są obarczone dodatkowymi kosztami dojazdu, pozwalają jednak uzyskać ważne dla projektowanych systemów czy aplikacji informacje.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 5 do 10 na urządzenie/rozdzielczość (np. po 5 na mobile i po 5 na desktop jak badamy aplikację webową)
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

3. Grupy fokusowe

Moderator na podstawie przygotowanego scenariusza przeprowadza dyskusję w grupie, w której czasie badani konfrontują swoje emocje i opinie związane z danym produktem czy usługą. W jednym z wariantów tego badania respondenci mogą być podzieleni na grupy o przeciwnych poglądach, co może dać jeszcze ciekawsze wyniki badania UX.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 30
 • Realizacja badania: W formie zdalnej realizowane przy użyciu narzędzia do spotkań, a przy formie offline przy użyciu specjalnego pokoju z dostępem do kamery.
  Zwykle realizowane w mniejszych grupach, gdzie respondenci pod okiem badacza realizują zadania lub wypowiadają się na pewien temat. Czas realizacji to ok 60h.
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

4. Card sorting

Grupa sortuje elementy według określonej hierarchii. Takie badanie pomaga na wczesnym etapie tworzenia interfejsu lub w jego poprawnym ułożeniu np. kategorie w sklepie, lub menu aplikacji.

Może być przeprowadzane na trzy sposoby:

 • Sortowanie otwarte, gdzie badani otrzymują karty, które przydzielają do określonych grup, dzielą treści witryny na kategorie, nadając im nazwy.
 • Sortowanie zamknięte, w którym badani otrzymują narzucone kategorie i przypisują im treści.
 • Sortowanie według wolnej listy, gdzie użytkownicy tworzą grupy kart i nazywają kategorie, przypisując do nich treści.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 30
 • Realizacja badania: W formie zdalnej realizowane poprzez program, w którym należy zaprojektować badanie optimalworkshop.com. Zaprojektowanie trwa ok. 3h
  W formie offline należy zebrać respondentów (indywidualnie lub w grupach), aby wykonali badanie. Wtedy czas realizacji wynosi 20-60h.
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

5. Tree testing

Tree testing zwykle jest w parze z Card sortingiem jako weryfikacja wyników, które powstały w wyniku badania card sortingu. Polega zwykle na przetestowaniu nowego drzewka kategorii.

 • Liczba respondentów: 15
 • Realizacja badania: 20-40h
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: ok. 10h

6. Indywidualne wywiady kontekstowe

Polegają one na sprawdzeniu działania serwisu czy aplikacji w warunkach, w jakich na co dzień korzysta z nich użytkownik. Pozwalają na łatwiejsze wychwycenie błędów, ponieważ użytkownicy inaczej zachowywać się będą w swoim środowisku, gdzie przebywają na co dzień, a inaczej w laboratorium. Testy te pozwalają zdobyć ciekawe spostrzeżenia o systemie czy aplikacji, ponieważ użytkownicy w czasie trwania takiego testu zachowują się swobodnie i pewnie.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 5
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

7. Testy porównawcze

Polegają na przedstawieniu użytkownikowi dwóch odsłon serwisów i porównanie ich między sobą. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, który z przedstawionych serwisów będzie bardziej przystępny i lepiej odbierany przez użytkownika.

Co wchodzi w cenę badania UX?

 • Liczba respondentów: od 5 do 10 na urządzenie/rozdzielczość (np. po 5 na mobile i po 5 na desktop jak badamy aplikację webową)
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

8. Eyetracking

Program bada ruch gałek ocznych użytkowników i na ich podstawie tworzy mapy ciepła najistotniejszych elementów interfejsu.

Co wchodzi w cenę badania UX? 

 • Liczba respondentów: od 5 do 10 na urządzenie/rozdzielczość (np. po 5 na mobile i po 5 na desktop jak badamy aplikację webową)
 • Realizacja badania: Jeden wywiad to ok. godzina (1h pracy badacza UX x liczba respondentów + czas przygotowania do badania)
 • Czas opracowania scenariusza + analiza: od 30h pracy badacza UX
  + koszt wynagrodzenia respondentów + czas agencji na pozyskanie respondentów

9. Badanie etnograficzne

Badanie UX mające na celu w jaki sposób grupa docelowa korzysta z interfejsu w miejscu którym najczęściej będzie używana. Np. aplikacja do kupowania biletów, gdzie miejscem badania będzie tramwaj podczas jazdy. Badanie pozwoli zweryfikować czy interfejs jest dostosowany do kontekstu wykorzystywania aplikacji.

Co wchodzi w cenę badania etnograficznego? 

 • Liczba respondentów: od 5 do 10
 • Realizacja badania: 20-40h
 • Czas opracowania: ok. 20h

10. Analizy eksperckie (audyt UX)

Ekspert UX ocenia dany produkt, czy usługę, sprawdzając problemy i użyteczność. Analizy eksperckie są przeprowadzane według trzech metod: analizy heurystycznej (analizowanie pod kątem ogólnych zasad użyteczności), cognitive walkthrough (ekspert staje się użytkownikiem) i listy kontrolnej. Na produktach gotowych najczęściej nazywa się to audytem UX. Nie jest to co prawda badanie UX ale bardzo często można je przeprowadzić w celu ograniczenia kosztów poświęconych na badania UX. Zwykle zajmują od 20 do 40 roboczogodzin pracy UX/UI designera.

Brak respondentów.

RITE – szybkie iteracyjne testy użyteczności

RITE to metoda testów użyteczności, która pozwala na szybkie wprowadzanie zmian i poprawek w projekcie na podstawie bezpośrednich obserwacji użytkowników. Jest to bardzo praktyczne narzędzie, które pozwala na ciągłe doskonalenie produktu.

Realizacja moderowanych testów użyteczności

Moderowane testy użyteczności to jedna z metod, która pozwala na bezpośrednie obserwowanie użytkowników korzystających z produktu. Podczas tych testów, moderator może zadawać pytania, obserwować reakcje użytkowników i zbierać cenne informacje na temat użyteczności i doświadczeń użytkowników.

Zadaniowe testy użyteczności

Zadaniowe testy użyteczności to metoda, która polega na obserwacji użytkowników wykonujących konkretne zadania przy użyciu produktu. Te testy pozwalają na zrozumienie, jak użytkownicy radzą sobie z różnymi funkcjami produktu i jakie problemy mogą napotkać.

Badanie użytkowników

Badanie użytkowników to proces, w którym zbierane są informacje o ich zachowaniach, potrzebach i oczekiwaniach. Mogą to być na przykład wywiady, obserwacje, ankiety czy testy użyteczności. Wyniki tych badań służą do usprawnienia produktów i usług, aby lepiej spełniały potrzeby użytkowników.

Wykorzystywane metody badawcze

Istnieje wiele różnych metod badań, takich jak wywiady, ankiety, testy użyteczności, obserwacje, analiza danych, itp. Wybór konkretnych metod zależy od specyfiki projektu, celów badawczych, dostępnych zasobów i oczekiwań użytkowników.

Kiedy przeprowadzić badania UX?

Badania UX powinny być przeprowadzane na różnych etapach projektu – od fazy koncepcyjnej, przez projektowanie i rozwój, aż do wdrożenia i utrzymania produktu. W każdym z tych etapów, badania mogą dostarczyć cennych informacji, które pomogą ulepszyć produkt i dostosować go do potrzeb użytkowników.

Opis problemu badawczego, tło problemu badawczego

Zanim przystąpisz do przeprowadzenia badań, musisz zdefiniować problem badawczy – to jest główne pytanie, na które chcesz znaleźć odpowiedź za pomocą swoich badań. Tło problemu badawczego to kontekst, w którym problem występuje – na przykład, możesz opisać, jakie funkcje produktu są dla użytkowników problematyczne, lub jakie aspekty doświadczeń użytkowników wymagają poprawy.

Po określeniu problemu i kontekstu, warto przejść do kolejnego kroku – sformułowania pytań badawczych. Są to konkretne pytania, na które chcemy odpowiedzieć w trakcie naszych badań. Powinny one być jasne, precyzyjne i ukierunkowane na zrozumienie specyficznych aspektów doświadczeń użytkowników.

Następnie przystępujemy do wyboru najodpowiedniejszych metod badania. Tutaj musimy dokonać wyboru między metodami jakościowymi, takimi jak wywiady czy obserwacje, a metodami ilościowymi, takimi jak ankiety czy analiza danych. Wybór zależy od naszych celów badawczych oraz dostępnych zasobów.

Przy planowaniu badania UX, niezwykle istotne jest również przygotowanie planu badawczego. Powinien on zawierać szczegółowy opis całego procesu badawczego, w tym celów badania, metod, planu rekrutacji uczestników, harmonogramu, a także planu analizy i prezentacji wyników.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników jest kluczowym elementem planu badania. Powinniśmy wybrać osoby, które najlepiej reprezentują naszą grupę docelową, aby uzyskane wyniki były jak najbardziej reprezentatywne. Proces rekrutacji może obejmować różne metody, takie jak rekrutacja online, korzystanie z paneli badawczych, czy też rekrutacja poprzez ogłoszenia.

Prezentacja wyników badania

Po przeprowadzeniu badań, należy dokonać analizy zebranych danych i odpowiedzieć na nasze pytania badawcze. Następnie, wyniki badania powinniśmy zaprezentować w przystępnej i zrozumiałej formie. Mogą to być na przykład raporty, prezentacje, infografiki czy filmy. Ważne, aby prezentacja wyników była jasna, zrozumiała i ukierunkowana na podjęcie konkretnych działań.

Wnioski

Badania user experience są niezwykle ważnym elementem procesu projektowania i rozwoju produktów cyfrowych. Pozwalają one na zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników, identyfikację problemów oraz na usprawnienie produktów, tak aby były one jak najbardziej użyteczne i satysfakcjonujące dla użytkowników. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest dokładne zaplanowanie i przeprowadzenie badań oraz efektywne wykorzystanie zebranych wyników.

A zatem, co dalej po przeprowadzonych badaniach?

Wykorzystanie wyników badań

Po przeprowadzeniu badań i prezentacji wyników, nadszedł czas na wdrożenie uzyskanych wniosków w praktyce. Dzięki wynikom badania, możemy dokonywać poprawek w naszym produkcie cyfrowym, tak aby lepiej odpowiadał na potrzeby użytkowników. Może to obejmować zmiany w interfejsie użytkownika, poprawę funkcjonalności, a nawet wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań. Pamiętaj, że każda zmiana powinna być odpowiednio przetestowana, aby upewnić się, że faktycznie wpływa ona pozytywnie na doświadczenia użytkowników.

Kontynuacja badań

Badania to proces ciągły, a nie jednorazowe działanie. W miarę jak produkt się rozwija, potrzeby i oczekiwania użytkowników mogą się zmieniać, dlatego regularne przeprowadzanie badań pozwala nam na bieżąco monitorować te zmiany i odpowiednio dostosowywać nasz produkt. Możemy również korzystać z różnych rodzajów badań, takich jak badań eksploracyjnych, aby poszerzać naszą wiedzę na temat użytkowników i rynku.

Dzięki badaniom jakościowym do sukcesu

Na koniec, warto podkreślić, że sukces produktu cyfrowego w dużej mierze zależy od jakości doświadczeń, które oferuje swoim użytkownikom. W tym kontekście, badania jakościowe odgrywają kluczową rolę, umożliwiając głębokie zrozumienie użytkowników i ich potrzeb. Dzięki temu, możemy tworzyć produkty, które są nie tylko funkcjonalne, ale także użyteczne, atrakcyjne i przyjemne w użyciu.

Pamiętaj więc, że badania user experience to niezbędne narzędzie dla każdego, kto chce tworzyć produkty cyfrowe, które naprawdę odpowiadają na potrzeby użytkowników. Bez względu na to, czy jesteś projektantem, programistą, menedżerem produktu czy właścicielem firmy, zrozumienie i wykorzystanie zasad UX pomoże Ci stworzyć produkty, które przyniosą satysfakcję nie tylko Tobie, ale przede wszystkim Twoim użytkownikom.

Zadając sobie pytanie, jak efektywnie dostosować nasz produkt do oczekiwań rzeczywistych użytkowników, możemy zauważyć, że badania nie są jedynie narzędziem, ale strategią. W kontekście produktu cyfrowego, ta strategia ma na celu optymalizację doświadczeń użytkowników, aby zapewnić im większą satysfakcję i lojalność.

Różne metody badania użyteczności

Jak wspomniano wcześniej, istnieje wiele metod badania użyteczności, które można zastosować w zależności od naszych celów badawczych i dostępnych zasobów. Niezależnie od wybranej metody badania, kluczowe jest to, aby zawsze skupiać się na użytkownikach i ich doświadczeniach. Prowadzenie badań użyteczności nie jest jedynie o zbieraniu danych, ale o zrozumieniu, co te dane oznaczają dla naszych użytkowników i jak możemy je wykorzystać do ulepszania naszego produktu.

Przeprowadzone badania potrzeb

Jednym z kluczowych elementów badań UX są badania potrzeb użytkowników. To dzięki nim jesteśmy w stanie zrozumieć, czego użytkownicy oczekują od naszego produktu, jakie problemy mogą napotkać i jakie funkcje mogą im przynieść największą wartość. Przeprowadzone badania potrzeb mogą obejmować różne techniki, takie jak wywiady, ankiety, sesje grupowe czy obserwacje.

Badania jakościowe i ilościowe

W zależności od naszych celów, możemy zdecydować się na badania jakościowe lub metody ilościowe. Badania jakościowe, takie jak wywiady czy obserwacje, dostarczają nam głębokiego zrozumienia doświadczeń użytkowników, pozwalając na odkrycie ich motywacji, oczekiwań i problemów. Z kolei metody ilościowe, takie jak ankiety czy analiza danych, dostarczają nam statystycznie istotnych wyników, które pozwalają na lepsze zrozumienie ogólnych trendów i wzorców w zachowaniach użytkowników.

Moderowane i nie-moderowane testy użyteczności

Innym ważnym rodzajem badań są testy użyteczności, które mogą być zarówno moderowane, jak i nie-moderowane. Moderowane testy użyteczności odbywają się pod nadzorem badacza, który obserwuje i zadaje pytania użytkownikom w trakcie korzystania z produktu. Nie-moderowane testy użyteczności, z drugiej strony, pozwalają użytkownikom na samodzielne korzystanie z produktu, a badacze analizują ich zachowanie po fakcie.

Projekt UI/UX na podstawie badań user experience

Często wyniki badań UX zostają wrzucone do przysłowiowej szuflady i przez co nie są wykorzystywane do optymalizacji konwersji, aby tego unikać najlepiej przekazać te wyniki

do UI/UX designera. Ta osoba będzie w stanie wykorzystać wyniki tych badań do zaprojektowania nowego interfejsu na potrzebach użytkowników lub odpowiadającego na ich problemy.

UI/UX designer można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Szybko – W formie makiet low-fi/Hi-fi aby szybko przedstawić koncepcje programistom.
 2. Dokładnie – W formie visual designu gotowego do wdrożenia, zwykle jest to całkowity redesign interfejsu.

Wybór zależy od klienta i sytuacji jaka jest obecna w biznesie.

Ile to kosztuje?

Ile kosztują badania UX, zależy głównie od rodzaju badania i tego ilu respondentów będziemy potrzebować do jego przeprowadzenia.

Różnica w cenie będzie dotyczyła także rodzaju badań w zależności od potrzeb danej firmy. Inaczej ceny będą kształtowały się w przypadku software house, a inaczej w przypadku e-commerce, gdyż każda z nich będzie potrzebowała innych metod badawczych odpowiednich dla danego projektu.

Ważnym aspektem wpływającym na cenę badań UX jest rekrutacja respondentów. W zależności od rodzaju badań liczba respondentów będzie się różnić, co ma znaczący wpływ na końcową cenę badań. Zatrudnienie małej grupy respondentów dostarczy innych danych niż testowanie na dużej grupie. Różnice w cenie będą występowały także w wyniku zatrudniania określonych grup respondentów, na przykład lekarzy. Jeśli rekrutacja jest skomplikowana i wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, które w niej pomogą, na przykład prawników, to cena badań również wzrośnie.

Inwestycja w badania UX to uniknięcie długu

Cena badania UX to w skrócie:

Czas opracowania koncepcji badania + czas pozyskania respondentów + ich wynagrodzenie + czas badacza potrzebny do analizy.

Podsumowanie

Istnieje dług użyteczności i jest on bardzo podobny do długu technologicznego.

Ostatecznie jednak szybkie działanie, spowodowane najczęściej brakiem czasu, generuje dodatkowe koszty naprawy błędów i koszt wdrożenia całego projektu jest dużo wyższy niż wprowadzenie idealnych rozwiązań od samego początku. Dług użyteczności zaciągany jest głównie z powodu naglących terminów i innych ograniczeń i polega na pomijaniu lub niewystarczającej liczbie testów użytkowników, niewłaściwej stylistyce, nietrafionym pomyśle, braku dostatecznej dokumentacji projektu. Należy pamiętać, że produkt raz odrzucony może więcej się nie wybronić, stąd też dług użyteczności bywa bardzo kłopotliwy i trudny do spłacenia, ponieważ to od poznasz metody badawcze użytkowników zależy sukces produktu, który chcemy wypuścić na rynek.

Warto więc przeprowadzać badania UX na każdym etapie projektowania. Przy wdrażaniu nowego pomysłu, lub dodając nowe funkcje, gdyż pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów alternatywnych w przyszłości.

Tagi
Komentarze
Dodaj komentarz
Spis treści

  Darmowy raport z badań UX

  Artykuły powiązane

  Co sądzisz o artykule?
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.