Strona główna / Słownik / Audyt User Experience (UX)

Audyt User Experience (UX)

  • 20 grudnia 2022

Audyt user experience (UX) to proces oceny i badania jakości doświadczenia użytkowników z interakcji z produktami, usługami lub systemami. Celem audytu UX jest zidentyfikowanie problemów i wyzwań związanych z doświadczeniem użytkowników oraz zaproponowanie rozwiązań, które mogą poprawić jakość ich doświadczenia.

Audyt UX może być przeprowadzany zarówno przy projektowaniu nowych rozwiązań, jak i przy ocenie już istniejących. Może obejmować analizę różnych aspektów interakcji użytkowników z produktami, takich jak wygląd, nawigacja, funkcjonalność, dostępność, użyteczność itp.

W biznesie audyt UX może być przydatny w wielu sytuacjach. Może pomóc zoptymalizować projektowane rozwiązania pod kątem potrzeb i oczekiwań użytkowników, co przełoży się na ich lepsze doświadczenie i zadowolenie z korzystania z produktów lub usług. Audyt UX może również pomóc zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z dostępnością lub użytecznością produktów, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów i wzrostu przychodów. Audyt UX może również być wykorzystywany do oceny skuteczności reklam i marketingowych kampanii oraz do planowania dalszych działań rozwojowych.

    Darmowy raport z badań UX