Strona główna / Słownik / Architektura informacji

Architektura informacji

  • 20 grudnia 2022

Architektura informacji to dziedzina projektowania, która zajmuje się tworzeniem struktury i organizacji informacji w sposób umożliwiający ich łatwe zrozumienie i użycie przez odbiorców. Architektura informacji jest ważna, ponieważ odpowiada za spójność i logiczne ułożenie informacji w sposób ułatwiający ich odczytanie i zrozumienie przez użytkowników.

Przykłady praktycznego zastosowania architektury informacji można znaleźć w różnych obszarach projektowania, takich jak projektowanie stron internetowych, aplikacji mobilnych czy systemów informatycznych. W przypadku projektowania stron internetowych architektura informacji może dotyczyć sposobu organizacji treści na stronie, tak aby były one dla użytkowników jak najbardziej czytelne i zrozumiałe. Może to obejmować zastosowanie nagłówków, podziału treści na sekcje, użycie pogrubień czy kolorów do podkreślenia ważnych informacji, a także stosowanie odpowiedniej hierarchii informacji.

W przypadku aplikacji mobilnych architektura informacji może dotyczyć sposobu organizacji interfejsu użytkownika, tak aby był on dla użytkowników jak najbardziej intuicyjny i łatwy w obsłudze. Może to obejmować zastosowanie odpowiednich etykiet, ikon i przycisków, a także użycie odpowiedniej hierarchii informacji i kategoryzacji treści.

W przypadku systemów informatycznych architektura informacji może dotyczyć sposobu organizacji danych i procesów w systemie, tak aby były one dla użytkowników jak najbardziej zrozumiałe i łatwe w obsłudze. Może to obejmować zastosowanie odpowiednich kategorii, etykiet i struktur danych, a także stosowanie odpowiedniej hierarchii informacji i procesów.

    Darmowy raport z badań UX