Homepage / Case study / Research-based redesign of the neonail.pl consumer journey
Webmetric logo
Case study

Research-based redesign of the neonail.pl consumer journey

Neonail is one of the world's leading nail care and styling firms. His e-commerce development is built on the application of UX research to the design process.
Research-based redesign of the neonail.pl consumer journey
Introduction

Context

The neonail.pl team desired a comprehensive understanding of the customer journey and decision-making processes of its customers.

Based on understanding of user behaviour, a new purchasing procedure needed to be devised. The revamped processes were intended to improve sales by enhancing the store’s usability and customer happiness.

Aim

What was our mission?

The creation of a new customer journey using data collected from end users.
Tasks

What were our tasks?

Step 1

Observation and comprehension of neonail.pl customers’ behaviour

Step 2

Obtaining an understanding of what is essential to neonail.pl product recipients

Step 3

Identifying the strengths and limitations of the current solution

Step 4

Developing new steps to finish the order based on the qualitative and quantitative data collected

Step 5

Evaluate the revised design prior to its execution using an interactive prototype

Methods

What strategies have we selected?

 • Extensive and comprehensive interviews (IDI)
 • Usability analysis
 • Quantitative data analysis
 • UI design
 • Evaluations on the prototype's usability
Badania

Badania jakościowe

Eksploracja historii zakupowych, przyzwyczajeń, radości i frustracji klientów sklepu.

Dowiedzieliśmy się o preferencjach zakupowych respondentek oraz ich historiach zakupowych. Obserwowaliśmy, w jaki sposób klienci realizują zakupy.

Analiza

Analiza danych ilościowych

Analiza eksploracyjna zbioru danych jakościowych z wykorzystaniem Google Analytics.

Analiza danych zastanych pozwoliła poznać zachodzące w sklepie zjawiska oraz wyznaczyć metryki do ewaluacji rezultatów wdrożenia nowego procesu zakupowego.

Zmiany

Koncepcja zmian

Zaprojektowaliśmy nowe rozwiązania z wykorzystaniem danych ilościowych i jakościowych. Zamakietowaliśmy i zaprojektowaliśmy nowy proces zakupowy.

Pozyskana wiedza została wykorzystana przy projektowaniu procesu finalizacji zamówienia, a następnie weryfikacji nowych założeń z wykorzystaniem prototypu i ewaluacyjnych badań z użytkownikami.

  Better UX? Let's talk about it!
  By submit form you agree to the Terms and Conditions
  Interaktywny mockup

  Sprawdź zmiany na żywo

  Stary design
  Nowy design

   Better UX? Let's talk about it!
   By submit form you agree to the Terms and Conditions