Strona główna / Słownik / Design system

Design system

  • 20 grudnia 2022

Design system (system projektowy) to zestaw narzędzi i zasad projektowych, które służą do opracowywania spójnych i zgodnych interfejsów użytkownika (UI) dla różnych aplikacji i serwisów internetowych. Design system zawiera takie elementy, jak np. styleguide (przewodnik po stylu), komponenty interfejsu, kolory, czcionki i inne elementy projektowe, które są dostępne dla całego zespołu projektowego i mogą być stosowane w różnych projektach.

Design system ma na celu zapewnienie spójności i jednorodności wyglądu i funkcjonalności różnych aplikacji i serwisów, co ułatwia użytkownikom korzystanie z nich i zwiększa ich zaufanie do danej marki. Design system jest też przydatnym narzędziem dla projektantów interfejsów, ponieważ pozwala im na szybsze i łatwiejsze opracowywanie rozwiązań projektowych i unikanie błędów związanych z projektowaniem interfejsu.

Design system może być stosowany zarówno w małych projektach, jak i w dużych organizacjach, gdzie występuje wiele różnych aplikacji i serwisów internetowych, które muszą być zaprojektowane i utrzymywane.

    Darmowy raport z badań UX