Strona główna / Wiedza / Projektowanie / Jak projektować UX dla starszych użytkowników?
BlogProjektowanie

Jak projektować UX dla starszych użytkowników?

Czytasz eksperymentalny, stworzony przez AI blog. Treść może zawierać niewielkie błędy, które na bieżąco eliminuje nasz redaktor.

Jak projektować UX dla starszych użytkowników?

Dostępność UX dla osób starszych – projektowanie interfejsów użytkownika z myślą o dostępności dla osób starszych

Projektowanie interfejsów użytkownika (UX) to dziedzina, która rozwija się wraz z postępem technologicznym. Interfejsy użytkownika są bardzo ważnym elementem dzisiejszego świata cyfrowego i dotykają niemal każdej dziedziny życia. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników korzystających z różnych urządzeń cyfrowych, wzrasta też potrzeba zapewnienia, aby interfejsy były dostępne dla każdej grupy wiekowej, w tym dla osób starszych.

Osoby starsze, które korzystają z różnych urządzeń cyfrowych, często napotykają na trudności w korzystaniu z interfejsów. Mogą mieć problemy z czytaniem, widzeniem, słuchaniem lub koordynacją ruchową, co sprawia, że korzystanie z urządzeń cyfrowych staje się dla nich wyzwaniem. Dlatego projektowanie UX z myślą o dostępności dla osób starszych jest bardzo ważne.

W tym artykule przedstawiamy 12 zasad projektowania UX z myślą o dostępności dla osób starszych, które pomogą zapewnić, że interfejsy użytkownika są łatwe w obsłudze i dostępne dla tej grupy użytkowników.

Użyj dużych czcionek

Stosowanie dużych czcionek to jedna z najważniejszych zasad projektowania UX z myślą o dostępności dla osób starszych. Osoby starsze często mają problemy z widzeniem i odczytaniem małych liter, co utrudnia korzystanie z interfejsów cyfrowych. Dlatego zaleca się stosowanie czcionek o większej wielkości, najlepiej co najmniej 16 punktów, a najlepiej 18-20 punktów. Ważne jest również, aby czcionki były wyraźne i łatwe do odczytania. Zastosowanie zbyt małych czcionek może wpłynąć negatywnie na jakość doświadczenia użytkowania, ponieważ osoby starsze będą musiały bardziej się napracować, by odczytać treść, co spowoduje, że korzystanie z interfejsu będzie mniej intuicyjne i mniej przyjemne.

Dlatego projektanci UX powinni kierować swoją uwagę na zapewnienie, że ich interfejsy są dostępne dla tej grupy użytkowników, stosując odpowiednie czcionki, kolor tekstu i tła oraz łatwe w odbiorze ikony. Warto również pamiętać, że nie tylko osoby starsze potrzebują większych czcionek – warto takie rozwiązanie zastosować dla każdej grupy wiekowej, aby zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika.

Warto pamiętać, że wielkość czcionek nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na dostępność interfejsów dla osób starszych. Ważne jest również, aby czcionki były czytelne i jednorodne, a kontrast między kolorem tekstu a tłem był wystarczająco wyraźny, co zostanie omówione w dalszych punktach tego artykułu.

Użyj łatwej w odbiorze czcionki

Oprócz rozmiaru, ważne jest również, aby czcionki były łatwe do odczytania i zrozumienia dla osób starszych. Czcionki o skomplikowanym kształcie lub nieregularnych krawędziach mogą być trudne do odczytania dla osób z zaburzeniami wzroku, a także dla osób starszych, które często mają problemy z rozróżnianiem różnych liter i znaków. Z tego względu projektanci UX powinni stosować proste, czytelne i jednorodne czcionki, takie jak Arial, Verdana, Trebuchet czy Calibri.
Ważne jest również, aby unikać stosowania czcionek o cienkich krawędziach, ponieważ mogą być trudne do odczytania dla osób starszych. Czcionki o cienkich krawędziach często są mało czytelne, zwłaszcza na mniejszych ekranach, a także mogą sprawiać trudności w przypadku niektórych typów urządzeń, takich jak smartfony, gdzie litery są wyświetlane w bardzo małej skali.

Ważne jest, aby czcionki były spójne w całym interfejsie. Stosowanie różnych czcionek na różnych stronach interfejsu może sprawić, że korzystanie z niego będzie mniej intuicyjne i bardziej skomplikowane. Zatem warto zastosować jedną czcionkę na wszystkich stronach interfejsu, aby zapewnić spójne doświadczenie użytkownika.

Użyj wyraźnych kontrastów

Kontrast między kolorem tekstu a tłem jest ważnym czynnikiem wpływającym na dostępność UX dla osób starszych. Zbyt mały kontrast między kolorem tekstu a tłem utrudnia odczytanie treści, co może wpłynąć negatywnie na doświadczenie użytkownika. Z tego powodu zaleca się stosowanie ciemnego tekstu na jasnym tle lub jasnego tekstu na ciemnym tle, co zapewnia lepszą czytelność.

Dostosowanie kontrastu między kolorem tekstu a tłem jest szczególnie ważne dla osób starszych z problemami z widzeniem. Zbyt mały kontrast może sprawić, że tekst stanie się niewidoczny lub nieczytelny, co utrudni korzystanie z interfejsu. Z kolei zbyt wysoki kontrast może prowadzić do zmęczenia wzroku, co również będzie negatywnie wpływać na doświadczenie użytkownika.

Z tego powodu zaleca się stosowanie kontrastu co najmniej 4,5:1 między kolorem tekstu a tłem. Zastosowanie takiego kontrastu jest wystarczające, aby umożliwić osobom starszym odczytanie tekstu bez problemów. Można również zastosować narzędzia online, takie jak kalkulatory kontrastu, które pomogą w doborze odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem.

Wykorzystaj jasne i zrozumiałe ikony

Ikony są ważnym elementem interfejsów UX, ponieważ ułatwiają użytkownikom szybkie zrozumienie funkcjonalności interfejsu. Jednakże, osoby starsze mogą mieć trudności z interpretacją skomplikowanych ikon lub tych, które nie są wystarczająco wyraźne. Dlatego warto stosować jasne i zrozumiałe ikony, które będą łatwe do zidentyfikowania.

Istnieje wiele narzędzi online, które pozwalają na łatwe tworzenie ikon, w tym darmowych bibliotek ikon. Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzać z ich liczbą i stosować tylko te, które są naprawdę potrzebne. Zbyt duża liczba ikon może wpłynąć negatywnie na doświadczenie użytkowania, ponieważ stosować tylko te ikony, które są naprawdę niezbędne i wyraźnie odzwierciedlają swoją funkcję.

Kolor ikony również ma znaczenie. Ikony powinny być łatwe do zidentyfikowania i odzwierciedlać swoją funkcję. Dlatego warto stosować jasne kolory, takie jak czerwony, zielony, niebieski czy żółty, które będą łatwe do odczytania dla osób starszych. Kontrast między kolorem ikony a tłem powinien być również wystarczająco duży, aby zapewnić łatwość odczytu.

Unikaj skomplikowanych animacji

Animacje mogą być skutecznym narzędziem w interfejsach UX, ponieważ mogą przyciągnąć uwagę użytkownika i ułatwić zrozumienie funkcjonalności interfejsu. Jednakże, osoby starsze mogą mieć trudności z koncentracją się na animacjach, a także mogą się łatwo rozpraszać, co wpłynie negatywnie na ich doświadczenie użytkowania.

Dlatego warto unikać stosowania skomplikowanych animacji w interfejsach UX dla osób starszych. Zamiast tego, warto stosować proste i subtelne animacje, które ułatwią zrozumienie funkcjonalności interfejsu. Na przykład, animacja przycisku, który zmienia kolor po najechaniu na niego kursorem, jest prostym i skutecznym sposobem na ułatwienie użytkownikom zrozumienia, że można kliknąć w ten przycisk.

Warto również pamiętać, że animacje nie powinny być zbyt długie lub zbyt szybkie. Zbyt długa animacja może wpłynąć negatywnie na doświadczenie użytkowania, ponieważ osoby starsze mogą niecierpliwie czekać na jej zakończenie i przestać korzystać z interfejsu. Z kolei zbyt szybka animacja może sprawić, że użytkownik nie będzie w stanie jej w pełni odczytać, co również będzie negatywnie wpływać na jego doświadczenie.

Zastosuj łatwe w obsłudze interakcje

Interakcje są kluczowym elementem interfejsów UX, ponieważ pozwalają użytkownikom na poruszanie się po interfejsie i korzystanie z jego funkcjonalności. Dlatego ważne jest, aby interakcje były łatwe do zrozumienia i prostsze w obsłudze, a ich funkcjonalność powinna być jasna.

Osoby starsze mogą mieć trudności z korzystaniem z interfejsów, które wymagają skomplikowanych interakcji lub są zbyt trudne do zrozumienia, dlatego warto stosować łatwe w obsłudze interakcje, takie jak przeciąganie i upuszczanie (drag and drop), przyciski z etykietami, suwaki lub ikony.

Ważne jest również, aby interakcje były spójne w całym interfejsie. Na przykład, przyciski powinny działać w taki sam sposób na wszystkich stronach, co ułatwi użytkownikom nawigację po interfejsie.

Zwróć uwagę na dostępność klawiatury

Schemat kolorów jest ważnym elementem interfejsów UX, ponieważ może wpłynąć na doświadczenie użytkowania. Osoby starsze mogą mieć trudności z odczytaniem i interpretacją kolorów, zwłaszcza jeśli są słabowidzące. Dlatego warto stosować konsystentny schemat kolorów, który będzie łatwy do zrozumienia i odczytania.

Kolor tła i tekstu powinien być wyraźny i kontrastowy, aby ułatwić odczytanie tekstu. Dlatego warto stosować jasne tła i ciemny tekst lub ciemne tła i jasny tekst, co ułatwi odczytanie tekstu.

Warto również stosować kolorowe etykiety dla przycisków i ikon, które odzwierciedlają ich funkcję. Na przykład, czerwony przycisk powinien odzwierciedlać funkcję wyjścia lub anulowania, a zielony przycisk powinien odzwierciedlać funkcję zatwierdzenia lub kontynuacji.

Wykorzystaj dźwiękowe powiadomienia

Instrukcje są ważne w interfejsach UX, ponieważ ułatwiają użytkownikom korzystanie z interfejsu i zrozumienie jego funkcjonalności. Dlatego warto stosować czytelne instrukcje, które będą łatwe do zrozumienia dla osób starszych.

Instrukcje powinny być proste i zrozumiałe, a także powinny być wyświetlane w odpowiednim momencie, aby użytkownicy mogli łatwo je zauważyć. Na przykład, jeśli użytkownik próbuje wykonać jakąś czynność, która wymaga specjalnej instrukcji, taka instrukcja powinna być wyświetlona w tym samym czasie, gdy użytkownik wykonywać czynność.

Warto również stosować ikony i grafiki, które odzwierciedlają funkcjonalność interfejsu, co ułatwi zrozumienie instrukcji. Na przykład, jeśli instrukcja dotyczy przycisku, powinien być wyświetlony przycisk z etykietą i jasną ikoną, która odzwierciedla jego funkcję.

Dostosuj wielkość przycisków

Przyciski powinny być łatwe do naciśnięcia dla osób starszych, dlatego warto dostosować ich wielkość. Przyciski powinny być wystarczająco duże, aby można je było łatwo nacisnąć, nawet osobom z ograniczoną koordynacją ruchową. W zależności od typu urządzenia i sposobu korzystania z interfejsu, wielkość przycisków może się różnić, ale zazwyczaj zaleca się stosowanie przycisków o wielkości co najmniej 44 piksele na 44 piksele. korzystaniem z przycisków, które są zbyt małe lub zbyt blisko siebie, co utrudnia ich naciśnięcie. Dlatego warto stosować odpowiednio duże przyciski, które będą łatwe do naciśnięcia i zapewnią wygodne korzystanie z interfejsu.

Warto również pamiętać, że odległość między przyciskami ma znaczenie. Zbyt blisko siebie umieszczone przyciski mogą utrudniać ich naciśnięcie i prowadzić do przypadkowego naciśnięcia sąsiedniego przycisku. Dlatego warto stosować odpowiednią odległość między przyciskami, aby zapewnić wygodę użytkowania.

Stosuj odpowiednie wyrównanie tekstu

Wyrównanie tekstu jest ważnym elementem interfejsów UX, ponieważ wpływa na ich czytelność i łatwość w odczytaniu. Osoby starsze mogą mieć trudności z odczytaniem tekstu, który jest niewyrównany lub zbyt mały, co może prowadzić do zmęczenia wzroku i utrudniać korzystanie z interfejsu. Dlatego warto stosować odpowiednie wyrównanie tekstu, które będzie łatwe do odczytania i zapewni wygodę użytkowania.

Wyrównanie tekstu powinno być spójne w całym interfejsie, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z interfejsu. Zbyt mały tekst lub niewłaściwie wyrównany tekst może prowadzić do zmęczenia wzroku, co negatywnie wpłynie na doświadczenie użytkownika. Dlatego warto stosować spójne i czytelne wyrównanie tekstu na całym interfejsie.

Zapewnij prosty i intuicyjny interfejs

Interfejs powinien być prosty i intuicyjny, a funkcje powinny być łatwe do zrozumienia. Osoby starsze mogą mieć trudności z korzystaniem z interfejsów, które są zbyt skomplikowane lub wymagają zbyt dużo skomplikowanych interakcji. Dlatego warto zapewnić prosty i intuicyjny interfejs, który będzie łatwy do zrozumienia i korzystania.

Zapewniaj odpowiednie odstępy między elementami
Odstępy między elementami są ważnym elementem interfejsów UX, ponieważ wpływają na ich czytelność i łatwość w obsłudze. Osoby starsze mogą mieć trudności z korzystaniem z interfejsów, które są zbyt zatłoczone lub zbyt blisko siebie, co utrudnia ich odczytanie i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dlatego warto stosować odpowiednie odstępy między elementami, które będą łatwe do odczytania i zapewnią wygodę użytkowania.

Odstępy między elementami powinny być spójne w całym interfejsie, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z interfejsu. Zbyt małe odstępy między elementami mogą prowadzić do niechcianego naciśnięcia sąsiedniego przycisku lub utrudniać odczytanie tekstu, co negatywnie wpłynie na doświadczenie użytkowania. Dlatego warto stosować spójne i czytelne odstępy między elementami na całym interfejsie.

Testuj prototypy z osobami starszymi

Ostatnim, ale równie ważnym punktem jest testowanie i optymalizacja interfejsów UX dla osób starszych. Testowanie pozwoli na ocenę doświadczenia użytkowania i identyfikację problemów, które mogą wpłynąć na ich wygodę i zadowolenie z korzystania z interfejsu.

Testowanie interfejsów UX dla osób starszych powinno obejmować różne grupy wiekowe, które reprezentują różne poziomy umiejętności i potrzeb użytkowników. Na przykład, testowanie interfejsów UX dla osób starszych powinno uwzględniać osoby z różnymi poziomami umiejętności technicznych, w tym osoby, które korzystają z technologii po raz pierwszy.

Optymalizacja interfejsów UX dla osób starszych powinna obejmować dostosowanie interfejsów UX do ich potrzeb i umiejętności. Na przykład, jeśli wiele osób starszych ma trudności z odczytaniem tekstu, warto zastosować większą czcionkę lub powiększenie elementów interfejsu UX. Dostosowanie interfejsów UX do potrzeb użytkowników może zwiększyć ich zadowolenie z korzystania z interfejsów UX i wpłynąć pozytywnie na ich doświadczenie użytkowania.

Podsumowanie

Dostępność UX dla osób starszych jest bardzo ważna, ponieważ ta grupa użytkowników jest coraz większa, a wiele z nich korzysta z urządzeń cyfrowych, takich jak telefony komórkowe, tablety czy komputery. Projektowanie UX z myślą o dostępności dla osób starszych ma na celu zapewnienie, że interfejsy są łatwe w obsłudze i dostępne dla tej grupy użytkowników.

Wszystkie powyższe zasady projektowania UX z myślą o dostępności dla osób starszych mają na celu zapewnienie, że interfejsy użytkownika są łatwe w obsłudze i dostępne dla tej grupy użytkowników. Projektowanie UX zgodnie z tymi zasadami z pewnością przyczyni się do poprawy doświadczenia użytkownika i zwiększenia liczby osób starszych korzystających z urządzeń cyfrowych.

 

Spis treści

    Darmowy raport z badań UX

    Artykuły powiązane