Strona główna / Wiedza / Projektowanie / 12 najczęstszych błędów projektowych, które szkodzą UX
BlogProjektowanie

12 najczęstszych błędów projektowych, które szkodzą UX

Czytasz eksperymentalny, stworzony przez AI blog. Treść może zawierać niewielkie błędy, które na bieżąco eliminuje nasz redaktor.

12 najczęstszych błędów projektowych, które szkodzą UX

Projektowanie UX to skomplikowany proces, który wymaga uwagi na szczegóły i skupienia się na potrzebach użytkowników. Niestety, czasami projektanci popełniają błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na UX. W tym artykule przedstawiamy 12 najczęstszych błędów projektowych, które należy unikać.

Brak badań z użytkownikami

Brak badań użytkowników to kolejny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Badania użytkowników są kluczowe dla UX, ponieważ pozwalają projektantom UX na poznanie potrzeb i preferencji użytkowników, a także na identyfikację problemów, z jakimi spotykają się w trakcie korzystania z produktu.

Badania użytkowników powinny odbywać się na różnych etapach projektowania, takich jak prototypowanie, weryfikacja, testy A/B i testy użytkowników. Dzięki badaniom projektanci UX mogą uzyskać cenne informacje zwrotne od użytkowników, które pomagają w ulepszaniu produktu i poprawie UX. Badania pozwalają także na identyfikację problemów i błędów, które należy rozwiązać przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Brak badań użytkowników może skutkować tym, że projektanci UX nie będą mieli pełnego obrazu potrzeb i preferencji użytkowników, co może skutkować tym, że projekt nie spełni ich oczekiwań. Dlatego tak ważne jest, aby projektanci UX regularnie przeprowadzali badania użytkowników i dbali o jakość i funkcjonalność produktu.

Zbyt skomplikowana nawigacja

Zbyt skomplikowana nawigacja to kolejny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Skomplikowana nawigacja może wprowadzać użytkowników w błąd i utrudniać korzystanie z produktu. Zbyt skomplikowana nawigacja może spowodować, że użytkownicy nie będą w stanie znaleźć potrzebnych funkcji lub będą mieli trudności w nawigowaniu po produkcie.

Aby zapewnić dobry UX, projektanci UX powinni projektować nawigację, która jest łatwa do zrozumienia i intuicyjna dla użytkowników. Nawigacja powinna być łatwa do znalezienia i używania dla użytkowników, aby mogli łatwo nawigować po produkcie.

Warto pamiętać o tym, aby nawigacja była prosta i przejrzysta. Powinna być zorganizowana w taki sposób, aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć potrzebne funkcje i aby była zrozumiała dla użytkowników. Projektanci powinni także pamiętać o tym, aby nawigacja była spójna we wszystkich elementach projektu, aby użytkownicy nie mieli trudności w korzystaniu z produktu.

Zbyt duża liczba funkcji

To kolejny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Zbyt wiele funkcji może sprawić, że produkt staje się skomplikowany i trudny do korzystania dla użytkowników. Zbyt duża liczba funkcji może także wprowadzać użytkowników w błąd i utrudniać korzystanie z produktu.

Aby zapewnić dobry UX, projektanci powinni projektować produkty, które są proste i łatwe w obsłudze dla użytkowników. Warto ograniczać liczbę funkcji do tych, które są naprawdę potrzebne i które będą najbardziej przydatne dla użytkowników. Projektanci powinni także pamiętać o tym, aby funkcje były łatwe do znalezienia i zrozumienia dla użytkowników.

Oprócz ograniczenia liczby funkcji, projektanci UX powinni także dbać o to, aby funkcje były logicznie ułożone i łatwe do nawigacji. Powinny być ułożone w taki sposób, aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć potrzebną funkcję i aby była ona zrozumiała dla użytkowników.

Brak spójności wizualnej

Brak spójności wizualnej to jeden z błędów projektowych, który może negatywnie wpłynąć na UX. Spójność wizualna jest kluczowa dla UX, ponieważ pomaga użytkownikom zrozumieć, jak korzystać z produktu i jak nawigować po nim. Brak spójności wizualnej może wprowadzać użytkowników w błąd i utrudniać korzystanie z produktu.

Spójność wizualna oznacza, że cały projekt jest zaprojektowany w jednolitym stylu i zgodnie z zasadami projektowymi. Obejmuje to takie elementy, jak kolorystyka, układ, czcionki i ikony. Wszystkie te elementy powinny być spójne i tworzyć spójną całość, aby użytkownicy mogli łatwo zrozumieć, jak korzystać z produktu.

Aby zapewnić spójność wizualną, projektanci UX powinni tworzyć jednolity styl i zasady projektowe, które będą stosowane we wszystkich elementach projektu. Wszystkie elementy projektu powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do jednolitego stylu i aby były łatwe do zrozumienia dla użytkowników. Ważne jest również, aby unikać nadmiernego stosowania stylów i formatowania tekstu, które mogą utrudniać czytanie i wprowadzać użytkowników w błąd.

Zbyt mała czcionka

Zbyt mała czcionka jest jednym z błędów projektowych, który może wpłynąć negatywnie na UX. Zbyt mała czcionka może utrudnić czytanie treści i wprowadzać użytkowników w błąd. Dlatego tak ważne jest, aby projektanci UX używali odpowiedniej wielkości czcionki, która będzie łatwa do odczytania i wystarczająco duża, aby użytkownicy mogli bez problemu przeczytać tekst.

Optymalna wielkość czcionki zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj czcionki, styl, kolor i format tekstu oraz jego przeznaczenie. Dla większości treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych zaleca się stosowanie czcionek o wielkości 16 pikseli lub większej. W przypadku treści, które są szczególnie ważne lub wymagają szczególnej uwagi, warto rozważyć użycie jeszcze większej czcionki.

Ważne jest także, aby odpowiednio dobrać rodzaj czcionki. Niektóre czcionki, takie jak sans-serif, są bardziej czytelne niż inne i lepiej nadają się do użytku na ekranie. Ważne jest również, aby unikać nadmiernego stosowania stylów i formatowania tekstu, które mogą utrudniać czytanie i wprowadzać użytkowników w błąd.

Zbyt mała przestrzeń między elementami

Zbyt mała przestrzeń między elementami to kolejny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Brak odpowiedniej przestrzeni między elementami może sprawić, że produkt staje się nieczytelny i trudny do korzystania dla użytkowników. Zbyt mała przestrzeń między elementami może także wprowadzać użytkowników w błąd i utrudniać korzystanie z produktu.

Aby zapewnić dobry UX, projektanci UX powinni dbać o to, aby elementy były odpowiednio rozdzielone i miały odpowiednią przestrzeń między nimi. Przestrzeń między elementami powinna być odpowiednio dostosowana do wielkości i rozmieszczenia elementów, aby użytkownicy mogli łatwo rozróżnić poszczególne elementy i korzystać z produktu.

Warto pamiętać o tym, aby przestrzeń między elementami była wystarczająca, aby użytkownicy mogli łatwo dotknąć i kliknąć poszczególne elementy. Zbyt mała przestrzeń między elementami może spowodować, że użytkownicy będą mieli trudności w korzystaniu z produktu, co może negatywnie wpłynąć na UX.

Brak testowania produktu

Testowanie produktu jest kluczowe dla UX. Brak testowania produktu może skutkować pojawieniem się błędów i problemów, które mogą utrudnić korzystanie z produktu. Testowanie produktu powinno odbywać się na różnych etapach projektowania, takich jak prototypowanie, weryfikacja, testy A/B i testy użytkowników.

Dzięki testom projektant może uzyskać cenne informacje zwrotne od użytkowników, które pomagają w ulepszaniu produktu i poprawie UX. Testowanie pozwala także na identyfikację problemów i błędów, które należy rozwiązać przed wprowadzeniem produktu na rynek. Brak testowania produktu może wpłynąć na negatywną opinię użytkowników i spowodować, że produkt nie spełni ich oczekiwań. Dlatego tak ważne jest, aby projektanci UX regularnie testowali swoje produkty i dbali o ich jakość i funkcjonalność.

 

Zbyt skomplikowane formularze

Zbyt skomplikowane formularze to kolejny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Skomplikowane formularze mogą sprawić, że użytkownicy zrezygnują z ich wypełnienia lub popełnią błędy, co może wpłynąć na skuteczność produktu.

Aby zapewnić dobry UX, projektanci UX powinni projektować formularze, które są łatwe do wypełnienia i zrozumienia dla użytkowników. Formularze powinny być proste i przejrzyste, a także intuicyjne dla użytkowników. Projektanci UX powinni pamiętać o tym, aby ograniczyć liczbę pól w formularzu i nie wymagać od użytkowników wypełnienia zbyt wielu pól.

Warto także pamiętać o tym, aby formularze były odpowiednio oznaczone i żeby zawierały jasne instrukcje dla użytkowników. Projektanci UX powinni także zapewnić, że formularze są dostosowane do różnych urządzeń i że są łatwe do wypełnienia zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych.

Brak responsywności

Brak responsywności to kolejny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Responsywność to cecha produktu, która umożliwia jego dostosowanie do różnych urządzeń i ekranów, takich jak smartfony, tablety, laptopy i telewizory.

Aby zapewnić dobry UX, projektanci UX powinni dbać o to, aby ich produkty były responsywne i dostosowane do różnych urządzeń. Produkty powinny mieć elastyczny układ i zawierać funkcje, które umożliwiają ich dostosowanie do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń.

Projektanci UX powinni także pamiętać o tym, aby testować swoje produkty na różnych urządzeniach i ekranach, aby upewnić się, że działają poprawnie i są dostosowane do różnych rozmiarów ekranów. Brak responsywności może skutkować tym, że użytkownicy nie będą mieli dostępu do wszystkich funkcji produktu, co może negatywnie wpłynąć na UX.

 

Zbyt duża liczba reklam i przekierowań

Zbyt duża liczba reklam i przekierowań to kolejny błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Reklamy i przekierowania mogą wprowadzać użytkowników w błąd i utrudniać korzystanie z produktu.

Aby zapewnić dobry UX, projektanci UX powinni dbać o to, aby ich produkty nie zawierały zbyt wielu reklam i przekierowań. Reklamy powinny być umieszczone w odpowiednich miejscach i nie powinny przeszkadzać użytkownikom w korzystaniu z produktu. Przekierowania powinny być minimalizowane i powinny być używane tylko wtedy, gdy są konieczne.

Projektanci UX powinni także pamiętać o tym, aby reklamy i przekierowania były odpowiednio oznaczone i żeby użytkownicy byli świadomi ich obecności. Reklamy i przekierowania nie powinny wprowadzać użytkowników w błąd ani utrudniać korzystania z produktu.

Brak zrozumienia potrzeb użytkowników

Brak zrozumienia potrzeb użytkowników to błąd projektowy, który może negatywnie wpłynąć na UX. Aby zapewnić dobry UX, projektanci UX powinni dokładnie zrozumieć potrzeby użytkowników i projektować produkty, które odpowiadają na te potrzeby.

Projektanci UX powinni przeprowadzać badania użytkowników i zbierać informacje na temat ich zachowań, potrzeb i preferencji. Następnie powinni wykorzystać te informacje, aby projektować produkty, które są dopasowane do potrzeb użytkowników.

Projektanci UX powinni także pamiętać o tym, że potrzeby użytkowników mogą się zmieniać wraz z czasem. Dlatego powinni stale aktualizować swoje produkty i dostosowywać je do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Podsumowanie

Projektowanie UX to proces, który wymaga uwagi na szczegóły i skupienia się na potrzebach użytkowników. Unikanie najczęstszych błędów projektowych, takich jak brak badań użytkowników, zbyt skomplikowana nawigacja, zbyt duża liczba funkcji, brak spójności wizualnej, zbyt mała czcionka, zbyt mała przestrzeń między elementami, brak testowania produktu, zbyt skomplikowane formularze, brak responsywności, zbyt duża liczba reklam i przekierowań, błędy i brak zrozumienia potrzeb użytkowników, może poprawić jakość UX i przyciągnąć uwagę użytkowników.

 

Tagi
Spis treści

    Darmowy raport z badań UX

    Artykuły powiązane