Strona główna / Wiedza / Biznes / Jak wygląda współpraca z agencją UX?
BlogBiznes

Jak wygląda współpraca z agencją UX?

Czytasz eksperymentalny, stworzony przez AI blog. Treść może zawierać niewielkie błędy, które na bieżąco eliminuje nasz redaktor.

Jak wygląda współpraca z agencją UX?

Planując optymalizację UX istniejącego produktu lub uwzględnienie tego obszaru w procesie projektowania, warto wiedzieć, na co się przygotować. Współpraca z agencją UX nie opiera się na modelu, w którym kontakt następuje wyłącznie na etapie zlecania i zapłaty.

To dlatego, że praca nad produktem unikalnym, który ma być lepszy od konkurencji, wymaga kompleksowego podejścia i ścisłej współpracy z właścicielem. Ta unikalność lub dążenie do niej, wyklucza realizację zadań z zakresu UX wyłącznie na bazie wstępnych założeń, czy ogólnych praktyk branżowych.

Optymalizacja UX jest procesem dynamicznym. Wymaga nie tylko bogatej wiedzy z zakresu User Experience czy znajomości zasad projektowania interfejsów. Kluczowa jest wiedza o produkcie, jego filozofii, znaczeniu dla grupy docelowej, stawianych celach i ryzyku biznesowym. Nie bez znaczenia jest podejście właściciela do tych aspektów. Dlatego w układzie klient – agencja UX nie ma podziału na stronę wyłącznie zamawiającą i wyłącznie dostarczającą.

Celem współpracy z agencją UX powinno być wspólne wypracowanie najlepszej możliwej korzyści dla produktu, w toku pracy zespołowej.

Czym jest agencja UX?

Agencja User Experience specjalizuje się w przewidywaniu i projektowaniu doświadczenia użytkownika w całym przekroju scenariuszy korzystania z produktu. Wynikami jej pracy są rekomendacje dotyczące projektowania i optymalizacji interfejsu. Zastosowane, pomogą produktowi osiągać cele biznesowe poprzez spełnianie oczekiwań użytkownika.

Agencja opiera swoją pracę na wnikliwych badaniach UX, które pozwalają zrozumieć grupę docelową – zachowania statystycznego użytkownika w świecie produktów cyfrowych, jego nawyki, scenariusze użytkowania i problemy z użytecznością, których trzeba uniknąć. Już od pierwszego momentu styku z produktem, doświadczenie powinno być motywujące i płynnie prowadzić użytkownika w kierunku jego celu.

Jak wygląda nawiązanie współpracy?

Przygotowanie na kontakt z agencją UX warto rozpocząć od scharakteryzowania produktu i jego marki. Badacze muszą znać wizję, cele i znaczenie w życiu grupy docelowej. Wtedy opracują doświadczenie, które będzie do tych wytycznych pasować. Odzwierciedlą cele biznesowe i wartości marki w interfejsie użytkownika.

Im bardziej szczegółowe i spójne dane o produkcie, tym sprawniejsza będzie weryfikacja zadania i szybciej da się przejść do kolejnych etapów. Liczą się suche fakty o produkcie, a także fragmenty identyfikacji wizualnej – jak logotypy, fonty, paleta barw, ikony, symbolika, szablony materiałów marketingowych. Jeśli klient posiada bazę inspiracji zewnętrznych, które są spójne z jego marką, także one mogą dołączyć do materiału dla agencji UX.

Trzeba się przygotować także na to, że niezależnie od objętości danych, początkowa baza materiałów jest tylko punktem wyjścia. Sprawny kontakt z klientem musi zostać zachowany, ponieważ na każdym etapie prac mogą pojawić się kolejne pytania. Wyczerpujące odpowiedzi na temat detali produktu mogą bardzo przyczynić się do sukcesu agencji UX. Czasem niewielka zmiana w drobnym elemencie interfejsu przełoży się na odblokowanie pełnego potencjału użyteczności.

Jakie wyzwania pojawiają się na linii klient – agencja UX?

W kontakcie z nawet najbardziej kompetentną agencją mogą wystąpić początkowe komplikacje.
Wynika to z różnicy spojrzeń na produkt, a także sposobów pracy nad nim. Zatrudnianie specjalistów od UX zaspokaja między innymi potrzebę spojrzenia na dany produkt z perspektywy użytkownika. Agencja UX posiada zbiór metod, które pozwalają taką perspektywę zbudować i na jej podstawie dostarczyć rekomendacji na temat optymalizacji.

Te rekomendacje mogą z początku brzmieć sprzecznie do interesów i założeń właściciela. Choć są słuszne, na linii klient – agencja pojawiają się często nieporozumienia i nieufność. Skutkuje to serią rozmów negocjacyjnych, długich i żmudnych wyjaśnień oraz odrzuceń kolejnych wyników pracy agencji z niejasnych powodów.

Prędzej czy później udaje się dojść do porozumienia, ale czas stracony na pozbywanie się uprzedzeń i wypracowywanie wspólnego stanowiska, może negatywnie wpłynąć na szanse w starciu produktu z konkurencją.

Innym istotnym problemem jest traktowanie specjalistów od UX jak rzemieślników, którymi trzeba sterować. Każdy mikromanagement ogranicza i komplikuje prace. Warto z niego zrezygnować i pozwolić agencji działać w pełnym zakresie, aby zwiększyć szansę, że budżet zainwestowany w UX przełoży się na wymierne korzyści.

Czy warto przechodzić przez te komplikacje?

W porównaniu do chwilowych wyzwań komunikacyjnych, całkowita eliminacja optymalizacji UX z procesu pracy nad produktem grozi utratą kontaktu z potrzebami grupy docelowej i całkowicie nierentowną inwestycją.

W produktach dla biznesu ryzyko jest jeszcze większe. Błędnie zaprojektowany interfejs może doprowadzić do błędów obsługi. Te z kolei odbiją się na czyjejś utracie pracy, a ponadto na stratach wizerunkowych oraz finansowych całej firmy. Jeśli produkt służy np. do obsługi transakcji klientów, błędy mogą kosztować jeszcze więcej.

Zalety współpracy z agencją UX

Przy dobrej komunikacji, w której obydwie strony są otwarte na pytania i pomysły, współpraca z agencją prowadzi do optymalizacji produktu pod kątem użyteczności. Rekomendacje ekspertów pomagają:

 • szybciej zaplanować kolejne prace nad produktem,
 • zredukować ryzyko inwestycyjne dzięki wiarygodnym wynikom badań,
 • wycofać się z nierentownych założeń,
 • dostosować cele stawiane produktowi do rzeczywistych potrzeb użytkownika,
 • skorygować długoterminową wizję rozwoju produktu,
 • czasem – odnaleźć dodatkową grupę docelową i powiększyć rynek odbiorców.

Agencja dostarcza przy tym cenną dokumentację na temat użytkowników. Pomaga to nie tylko zoptymalizować interfejs i doświadczenie, ale także przekaz marketingowy.

Jak wygląda praca w agencji UX?

 1. Po weryfikacji zapytania ofertowego, uzyskaniu porozumienia i przyjęciu zadania, nadchodzi czas na hipotezy.
 2. Następnie dobiera się metodę badawczą, która najskuteczniej odpowie na zadane przez badaczy pytania.
 3. Następujący potem audyt ux lub badanie użyteczności kończy się dokumentacją z wnioskami badawczymi. Na ich bazie powstaje koncepcja produktu, który będzie użyteczny dla danego typu użytkownika.
 4. Na bazie tej koncepcji tworzony jest projekt, przedstawiany klientowi.
 5. Jeśli projekt jest zaakceptowany, następuje wdrożenie zmian oraz testy.
 6. Po testach można przeanalizować wyniki i przejść do kolejnej tury badań lub zakończyć projekt sukcesem.

Aby ten proces przebiegał możliwie sprawnie, agencja UX potrzebuje od klienta otwartości na dyskusje. Na temat wypracowanych rozwiązań, ale także tych otrzymanych, czy sugerowanych z zewnątrz w trakcie prac. Klient powinien być zatem gotów nie tylko na konstruktywną krytykę propozycji agencji, ale także na obronę swoich wizji i rozwiązań.

W ten sposób można kompleksowo podejść do produktu i odnaleźć wszystkie jego słabe punkty.

Podsumowanie

Przygotowując się do nawiązania współpracy z agencją UX, warto uzbroić się w cierpliwość i otwartość. Z jednej strony zaufać specjalistom z dziedziny, w której pracownicy wewnętrzni klienta nie mają rozeznania, z drugiej — opracować klarowną dla obu stron ścieżkę współpracy, która rozwieje wątpliwości na temat oczekiwań.

Wymienione powyżej etapy działania agencji warto finalizować kamieniami milowymi, po których klient ma wybór, co robić dalej i wie, jakich efektów może się spodziewać. Tak samo jak specjaliści od UX mają prawo oczekiwać pełnych danych na temat produktu, podobnie klient powinien dopełnić wszelkich starań, aby być na bieżąco z rozwojem prac nad interfejsem i rozumieć wyniki, których dostarcza mu agencja.

W ten sposób można wspólnie dotrzeć do najlepszej wersji produktu, dzięki optymalizacji UX.

Tagi
Spis treści

  Darmowy raport z badań UX

  Artykuły powiązane