Strona główna / Wiedza / Audyt UX – czym jest i kiedy się przydaje?
BlogProjektowanie

Audyt UX – czym jest i kiedy się przydaje?

Czytasz eksperymentalny, stworzony przez AI blog. Treść może zawierać niewielkie błędy, które na bieżąco eliminuje nasz redaktor.

Audyt UX – czym jest i kiedy się przydaje?

Użyteczność strony lub sklepu internetowego to obszar do stałej optymalizacji. Nie można polegać na raz przeprowadzonych badaniach UX, ponieważ na wrażenia użytkownika wpływa nieustannie wiele czynników zewnętrznych.

Ocena jakości doświadczenia w odniesieniu do każdej strony czy sklepu jest tak płynna, jak dynamicznie zmieniają się oczekiwania, które ewoluują pod wpływem nowych trendów w designie UI czy nawigacji, wprowadzanych w różnych produktach cyfrowych na rynku, w ramach podnoszenia ich konkurencyjności.

Regularny audyt UX ma pozwolić nadążyć za zmianami i zawsze na czas zaadaptować się do aktualnych potrzeb użytkownika w zakresie user experience.

Jak podchodzić do analizy użyteczności?

Audyt UX to podstawa jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • jakie są mocne strony Twojego serwisu,
 • dlaczego ruch wygenerowany przez działania organiczne nie przekłada się na dostateczną konwersję, tylko na wysoki współczynnik odrzuceń,
 • w jakim zakresie strona spełnia przyjęte w branży zasady użyteczności,
 • jakie mogą być wrażenia użytkowników w zetknięciu z interfejsem,
 • czy responsywność UI zapewnia spójne wrażenia użytkownika na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych lub inny rozdzielczościach,
 • jak przebiega typowa ścieżka procesu zakupowego i czy nie jest zbyt skomplikowana,
 • na których etapach procesów interfejs powoduje dezorientację użytkownika lub formularze okazują się zbyt złożone, psując user experience,
 • w jakim stopniu czytelne są treści i czy język jest odpowiednio dobrany do grupy docelowej,
 • jak zareagować na słaby UX sklepu, który niedawno przeszedł modernizację i zredukować straty,
 • jak wytyczyć ścieżkę ewolucji, żeby sprawny serwis internetowy stawał się ciągle jeszcze lepszy,
 • z jakich rozwiązań zrezygnować, żeby zwiększyć użyteczność serwisu minimalnym nakładem kosztów.

Natomiast jeśli jesteś na początku i realizujesz pierwszą wersję strony, wyniki audytu UX pozwolą dowiedzieć się:

 • na ile Twoja ocena UX pokrywa się z oczekiwaniami prawdziwych użytkowników,
 • czy pomysł na stronę lub sklep internetowy odpowie na oczekiwania rynku,
 • czy przygotowany prototyp opłaca się realizować,
 • czy design strony spodoba się użytkownikom,
 • jak powinna wyglądać i działać ostateczna wersja serwisu, żeby osiągnąć maksymalny ROI.

To tylko przykłady pytań, na które odpowiedź poznamy dzięki profesjonalnemu audytowi użyteczności. Wiele zależy od specyfiki strony i rynku, na którym działa, rozwiązywanych problemów, przyzwyczajeń grupy docelowej oraz aktualnych trendów w zakresie rozwiązań i kosztów ich wdrożenia.

Audyt UX – czym jest?

Ocena strony pod względem user experience, analiza użyteczności czy też audyt użyteczności, to wszystko synonimy kompleksowego procesu, który bierze pod lupę strukturę strony, jej nawigację, design, estetykę, czytelność, intuicyjność.

Wynikiem audytu user experience (UX) są nie tylko odpowiedzi na pytania podobne do powyższych, ale przede wszystkim całościowy wgląd w użyteczność strony. Z rekomendacjami, jak wyjść użytkownikom naprzeciw i ułatwić osiąganie celów.

Jak mieć pewność, że analiza UX strony się powiedzie?

Audyt UX przeprowadzają eksperci wyposażeni w doświadczenie, metody i narzędzia badawcze, a także wiedzę z zakresu dobrych praktyk UX oraz obecnych trendów na rynku produktów cyfrowych. Ich zadaniem jest sprawdzenie wszystkich aspektów użyteczności serwisu, wrażeń użytkowników, potencjalnie występujących emocji a tym samym zlokalizowanie problemów w interakcji, które obniżają konwersję. Powinni to być projektanci UX/UI Designerzy, którzy regularnie projektują inne rozwiązania lub są w procesach optymalizacyjnych. Należy unikać samozwańczych specjalistów, którzy opierają się tylko na własnym przeczuciu i nie opierają się na empiryzmie lub danych z testów a/b, lub badań UX.

Przykładem analizy jest sprawdzenie, jak bardzo serwis realizuje tak zwane dobre praktyki w zakresie user experience. Można do tego użyć np. 9 reguł Gerhardta-Powalsa czy 30 zasad użyteczności Connela, jednak eksperci od UX najczęściej przytaczają 10 heurystyk Nielsena – zasad użyteczności stosowanych od ponad 3 dekad do analizy i poprawiania jakości doświadczeń użytkownika.

Audyt UX – kiedy się go przeprowadza?

Audyt UX przeprowadza się:

 • w momencie pojawienia się problemów (brak konwersji)
 • używaniu gotowych projektów (szablonów)
 • statusowo, kiedy interfejs się zmienia (np. SEO / automatyzacja)

Audyt UX zrób w przypadku wprowadzania zmian w:

 • szacie graficznej,
 • nawigacji,
 • architekturze treści,
 • komunikacji,
 • zakresie oferty,
 • układzie stron produktowych,
 • procesie zakupowym,
 • wprowadzaniu wtyczek, które zmieniają interfejs

Należy także pamiętać o wpływie partnerów biznesowych na wrażenia użytkownika. Zmiana platformy do płatności, dodanie nowej firmy kurierskiej lub zamiana kontaktu z pracownikiem na chatbota może zarówno poprawiać, jak i zaburzać pozytywny odbiór serwisu.

Użytkownik raczej nie będzie kojarzył złego doświadczenia w pierwszej kolejności z marką firmy trzeciej, tylko z wizerunkiem sklepu internetowego, który zaproponował mu takie doświadczenia.

Audyt UX należy przeprowadzić przed udostępnieniem użytkownikom nowych opcji, nawet jeśli wydają się podobne do już istniejących.

Częstotliwość przeprowadzania audytu UX

Część firm mówi o regularnym przeprowadzaniu audytów UX lub powoli tworzy się mit tworzenia go minimalnie raz w roku. Nie jest to do końca prawdą.

Częstotliwość audyt UX powinna być dostosowana do wielkości interfejsu oraz skali biznesu. Najlepiej jak konsultant UX da rekomendację, w jaki sposób do tego należy podchodzić.

Dla bardziej dynamicznych interfejsów lepiej zatrudnić UX Designera lub korzystać z outsourcingu, aby utrzymać odpowiednie tempo zmian.

Czy audyt user experience pokazuje tylko błędy?

Analiza serwisów internetowych i sklepów nie ogranicza się tylko do weryfikacji stanu zastanego. To bardziej wszechstronny proces.

Audytor zacznie od listy błędów UX a następnie:

 • wskaże kierunki rozwoju serwisu w zgodzie z oczekiwaniami użytkownika,
 • zredukuje liczbę poprawek, dokładnie obliczając ich skutek,
 • zasugeruje rozwiązania do likwidacji i zaproponuje nowe, które wypełnią luki w spójności na poziomie użyteczności, czyli jakości doświadczenia,
 • pomoże uprościć procesy, aby skrócić w czasie przyswajanie interfejsu i korzystanie z niego,
 • pokaże odpowiednie działania, które warto utrzymać.

Można także zlecić audyt użyteczności strony konkurencyjnej – dostęp od strony użytkownika wystarczy do wejścia w jego buty, a następnie przygotować raport mocnych i słabych stron, aby się na nich uczyć i zdobywać przewagę w obszarze user experience.

Audyt UX – jak przebiega?

Podstawową metodą ekspertów od badania użyteczności serwisów internetowych jest wędrówka poznawcza połączona z analizą zachowań użytkownika. Wiedząc, czego szukać, audytor UX przyjmuje rolę statystycznego przedstawiciela grupy docelowej. Porusza się naturalnymi ścieżkami, zgodnymi z celami, które ma taki użytkownik i odnotowuje wszystkie wrażenia w obszarze UX.

Może np. próbować:

 • poznać profil działalności i zakres oferty serwisu internetowego,
 • znaleźć określony produkt w katalogu,
 • dotrzeć do wszystkich materiałów – także multimedialnych – które mają przekonać o jakości produktu,
 • sprawdzić opinie oraz czy sklep na nie reaguje,
 • sprawdzić, czy porzucony koszyk będzie na niego czekał po powrocie,
 • przejść przez cały proces zakupowy,
 • dokonać transakcji ulubionymi metodami użytkowników,
 • wybrać formę dostawy, która wśród grupy docelowej uznawana jest za standard,
 • założyć profil użytkownika,
 • uzyskać konsultacje w trakcie zakupów,
 • odebrać paczkę i ocenić jakość pakowania,
 • sprawdzić tempo obsługi serwisowej i sprawność procesów reklamacyjnych,
 • dodać opinię po zakupie.

Do czego wykorzystuje się doświadczenia nabyte w trakcie audytu UX?

Wędrówkę poznawczą analizuje się z użyciem:

 • diagramu Gutenberga, który dzieli podstronę stronę na 4 obszary,
 • wzorców skanowania treści: ścieżek w kształcie litery F i Z,
 • wyżej wymienionych dobrych praktyk UX i zasad użyteczności – w ramach analizy heurystycznej,
 • listy kontrolnej.

Dodatkowo – jeśli są dostępne – wykorzystuje się dane z map ciepła, danych ilościowych czy nagrań sesji, tym samym weryfikując wiele z wniosków powstałych na etapie wędrówki. Zdarza się, że takie dodatkowe badania z prawdziwymi użytkownikami są przeprowadzane w ramach audytu UX, wykraczając poza jego standardowy schemat.

UWAGA! Czasami spotyka się tylko audyty wykonane wg. checklisty (listy kontrolnej) pozwala to firmom wykonywać audyty przez osoby z niskimi kompetencjami. Nie jest to pełnoprawny audyt UX jaki wykona agencja UX.

Czym kończy się audyt UX?

Wynikiem analizy użyteczności jest raport z rekomendacjami. Mogą się w nim znaleźć m.in. informacje o tym, w jakim stopniu łatwo jest użytkownikowi zrozumieć interfejs przy pierwszym kontakcie, a następnie, czy wszystkie działania potrzebne do wykonania określonych zadań są jasne na każdym etapie poszczególnych procesów i czy przez cały czas użytkownik wie, czego oczekiwać po każdym swoim ruchu. W audycie UX jest także miejsce na analizę, jak sprawnie interfejs reaguje na pomyłki użytkownika i pomaga mu trafić na właściwy tor działania. Są to jedynie przykłady, wynikające z zastosowania zasad i heurystyk.

Warto również zwrócić uwagę, czy audyt UX może być zakończony wykonaniem makiet, które pokażą zmiany. Takie działania wykonują tylko doświadczone agencje UX, które mają kompetencje UX/UI Designera. Choć nie jest to obowiązkowe to w pewien sposób jest wyróżnikiem profesjonalistów od kiepski firm.

Co charakteryzuje raport z audytu UX?

Raport powinien mieć spójną i kompleksową strukturę i zawierać wyraźnie:

 • obszary do poprawy,
 • błędy z przypisanymi typami: np. komunikacyjne, logiczne, wizualne/estetyczne,
 • listę priorytetów ujętą w 3-stopniowej hierarchii błędów do zlikwidowania,
 • dane ilościowe pokazujące skalę problemów i przekładające błędy w interfejsie na realne skutki dla użytkowników.

Dzięki raportowi z audytu user experience ma być jasne, jakie działania należy podjąć, aby poprawić użyteczność strony, a także jakie hipotezy zweryfikować podczas testów A/B testów z użytkownikami.

Co po audycie UX?

Po audycie UX należy sprawdzić w jaki sposób zostały wdrożone zmiany. Tutaj również może pojawić się sporo błędów np. wynikających ze złego zrozumienia na linii developer-designer. Makiety, o których wspomniano powyżej, pomogą w lepszej komunikacji z programistą lub zespołem. Warto jednak nie musieć wykonywać ponownego audytu na chwile po właśnie wykonanym.

Audyt UX — podsumowanie

Audyt użyteczności przeprowadzany jest podstawowo do poznawania i analizy doświadczeń użytkownika w kontekcie z interfejsem. Jest ekspertyzą, która nie wymaga inwestowania czasu i pieniędzy w spotkania z prawdziwymi użytkownikami, ponieważ zastępuje ich UX Designer. Oczywiście wielu rzeczy nie zweryfikuje audyt, ale jest to zwykle dobry początek do bardziej UXowego podejścia.

Audyt UX to pierwszy i najszybszy krok do zrobienia, kiedy strona nie działa jak należy i nie jest jasne dlaczego. Wówczas analiza użyteczności może znieść konieczność zaczynania budowy serwisu od początku, przez co skróci czas dotarcia do optymalnego poziomu doświadczenia użytkownika i przekieruje budżet na rozwój.

Jeśli serwis jest duży albo dociera do wielu różnych grup docelowych, warto zaangażować więcej niż jednego audytora, żeby mieć materiał porównawczy i wypracować kompromisy w raporcie zawierającym wskazówki, co zmienić na stronie aby poprawić użyteczność.

Audyt UX nie zastąpi bardziej kompleksowych badań UX z użytkownikami, ale zapewnia pierwsze cenne wskazówki w celu poprawy użyteczności oraz pomaga wyeliminować podstawowe błędy.

Tagi
Komentarze
Spis treści

  Darmowy raport z badań UX

  Artykuły powiązane