Strona główna / Wiedza / Analityka / Metryki produktowe – zaangażowanie [omówienie]
BlogAnalityka

Metryki produktowe – zaangażowanie [omówienie]

Wpis powstał w 100% w umyśle naszego eksperta. AI nie wspierało procesu twórczego.

Metryki produktowe – zaangażowanie [omówienie]

Zbieranie danych i ich odpowiednia analiza umożliwia poznanie zachowań użytkowników i ich wpływu na biznes. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych metryk produktowych powiązanych z aspektem zaangażowania wraz z ich omówieniem.

Gościnnym autorem zestawienia jest Michał Witkowski — Analityk produktowy, budowniczy zespołów, psycholog, badacz. Od 2010 zajmuje się pomiarem i analizą zachowania ludzkiego, najpierw przy uniwersytecie, a następnie w biznesie.

D1 cohort retention — Retencja kohortowa D1
Metryka wyrażana w procentach, pozwalająca stwierdzić jak mocne pierwsze wrażenie robi produkt na użytkownikach. Mało użyteczna w wypadku aplikacji biznesowych, gdzie użytkownicy nie mają wyboru czy korzystać z aplikacji. Przy raportowaniu za dłuższe okresy czasu, np. miesiąc, zwykle podawana jest średnia za wszystkie dni lub średnia ważona (waga to ilość nowych użytkowników zadanego dnia).


D1 cohort retention = Użytkownicy, którzy skorzystali z produktu dzień po tym pierwszym użyciu / wszyscy nowi użytkownicy dzień wcześniej
Inaczej: jaki % użytkowników wrócił dzień po pierwszym użyciu produktu?


D3/7/28 cohort retention — Retencja kohortowa D3/7/28

Metryka wyrażana w procentach, mierząca średniofalowe (D3/7) oraz długofalowe (D28) zaangażowanie w produkt. Mało użyteczna w wypadku aplikacji biznesowych, gdzie użytkownicy nie mają wyboru czy korzystać z aplikacji. Przy raportowaniu za dłuższe okresy czasu, np. miesiąc, zwykle podawana jest średnia za wszystkie dni lub średnia ważona (waga to ilość nowych użytkowników zadanego dnia).


D3/7/28 cohort retention

Użytkownicy, którzy skorzystali z produktu 3/7/28 dni po pierwszym użyciu/ wszyscy nowi użytkownicy 3/7/28 dni wcześniej. Prościej: jaki % użytkowników wrócił 3/7/28 dni po pierwszym użyciu produktu?


Total sessions — Całkowita ilość sesji

Całkowita ilość sesji wykonanych przez wszystkich użytkowników w wybranym okresie. Sesja jest rozumiana jako epizod korzystania z produktu, definiowany jako ciąg zarejestrowanych aktywności, gdzie między dwoma kolejnymi aktywnościami przerwa wynosi nie więcej niż 30 minut.


Total sessions duration — Całkowity czas trwania sesji

Całkowity czas wszystkich sesji wykonanych przez wszystkich użytkowników produktu w wybranym okresie. Czas sesji to interwał między pierwszą a ostatnią aktywnością zarejestrowaną w trakcie sesji.

Metryka pokazująca całkowity czas, jaki w produkcie spędzili wszyscy aktywni użytkownicy. Sesja jest definiowana jako epizod korzystania z produktu, definiowany jako ciąg zarejestrowanych aktywności, gdzie między dwoma kolejnymi zarejestrowanymi aktywnościami przerwa wynosi nie więcej niż 30 minut.


Average sessions duration — Średnia długość sesji

Ilość czasu, jaką pojedynczy użytkownik poświęca średnio w trakcie jednej sesji. Można myśleć o tej metryce jako o budżecie uwagi, jaki mamy do zagospodarowania przy pojedynczej wizycie użytkownika w produkcie. Średnia jest prostsza do obliczenia, ale jeśli to tylko możliwe należy używać mediany i wybranych centyli (zwykle 10, 25, 75, 90).

Average session duration = Total sessions duration / Total sessions

lub Average session duration = Mediana czasu trwania sesji


Daily sessions per active user — Dzienne sesje na aktywnego użytkownika

Ilość sesji, czyli dziennych interakcji z produktem. Mówi o tym jak silny jest nawyk korzystania z produktu przez użytkowników. Należy pamiętać, że minimalna wartość tej metryki to 1, a nie 0.

Daily sessions per active user = Total sessions / DAU


Daily user engagement — Dzienne zaangażowanie użytkownika 

Metryka stosunkowo rzadko używana ze względu na skomplikowaną implementację, ale bardzo użyteczna. Całkowity budżet uwagi, jaki otrzymujemy od użytkownika jednego dnia. Jeśli to tylko możliwe, należy ją raportować z użyciem mediany i wybranych centyli (zwykle 10, 25, 75, 90).

Daily user engagement = total sessions duration / DAU lub Daily user engagement = mediana Całkowitego czasu trwania sesji dla pojedynczego użytkownika


Weekly product adoption — Tygodniowa adopcja produktu 

Metryka możliwa do obliczenia tylko w kontekście modelu subskrypcyjnego, liczona dla pojedynczego klienta. Jej spadek często zapowiada odejście klienta, co może być użyte do zapobiegania części odejść.

Weekly product adoption = Ilość aktywnych użytkowników / ilość płacących użytkowników


Product feature usage — Użycie funkcjonalności produktu

Warto liczyć ją osobno dla kilku kluczowych funkcjonalności
w produkcie. Zwykle oblicza się ją dla dni lub tygodni, rzadziej dla miesięcy, w zależności od tego, jak często powinna być używana funkcjonalność, żeby przynosiła dla użytkownika wartość. Bardzo użyteczna przy analizie zachowania nowych użytkowników.

Product feature usage = ilość użytkowników, którzy skorzystali z wybranej funkcjonalności / ilość aktywnych użytkowników, którzy mieli dostęp do tej funkcjonalności.


Key actions per session — Ilość kluczowych akcji na sesję 

Kluczowe akcje to najważniejsze rzeczy, jakie może robić użytkownik, żeby czerpać wartość z produktu. Najczęściej używana przy analizach zachowania nowych użytkowników, pozwala ocenić, jak użyteczny jest dla nich produkt.

Key actions per session = Całkowita ilość kluczowych akcji wykonanych przez aktywnych użytkowników / Całkowita ilość sesji


Na koniec bonusowo metryki, które nie pasują do żadnego innego zestawienia:

App store rating — Ocena w sklepie z aplikacjami

Średnia ocena aplikacji w sklepie z aplikacjami. Zwykle podawana za tydzień, miesiąc, lub całkowity czas życia produktu.


Website loading time — Czas ładowania strony internetowej

Wybrany centyl (zwykle mediana i 95.) czasu ładowania strony internetowej, która zawiera produkt. Możliwa do obliczenia tylko dla produktów będących stronami internetowymi (np. sklep e-commerce). Mediana obrazuje typowe doświadczenie użytkownika podczas ładowania strony, wysoki centyl szczególnie złe doświadczenie użytkownika podczas ładowania strony. Obie wartości są ważne przy badaniu wpływu szybkości ładowania strony na doświadczenie użytkownika.

Tagi
Komentarze
Dodaj komentarz

  Darmowy raport z badań UX

  Artykuły powiązane

  Co sądzisz o artykule?
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.